Weegprincipe (EMFR) en actieve trillingscompensatie (AVC)

Het principe van de elektromagnetische krachtcompensatie, in het Engels ook vaak omschreven als EMFR (Electro-Magnetic Force Restoration), is een samenspel van elektrische en mechanische componenten. EMFR-weegcellen zijn in de opbouw gebaseerd op een weegschaalmechaniek: dit bestaat uit een positie-indicator, een regelaar en een elektromagnetische aandrijving (spoel en permanente magneet).

Wat betreft functionaliteit kan de weegcel worden vergeleken met een eenvoudige balans: als aan de ene kant van de balk een gewicht wordt geplaatst, wil de tegenoverliggende kant van de weegbalk uit het magnetische veld van de magneet bewegen.

Deze afwijking wordt door middel van een positie-indicator geregistreerd en er wordt precies genoeg stroom door de spoel gestuurd om de spoel in rust te houden en te voorkomen dat de positie verandert. Omdat de stroom evenredig is ten opzichte van de gewichtskracht en kan worden gemeten via een weerstand, kan de stroom worden omgezet in een digitaal signaal. Dit signaal wordt gebruikt voor verdere verwerking.

Via dit werkingsprincipe van de elektromagnetische krachtcompensatie (EMFR) zijn met een dergelijke weegcel hoge resoluties en een goede reproduceerbaarheid met tegelijkertijd zeer korte meettijden te realiseren. Wij blijven voor u steeds werken aan de verdere ontwikkeling van het magneetsysteem, de elektronica met aftastschakelingen, regelaarprintplaten en meetwaardebepaling en aan de specifieke communicatie-interfaces.

Zo ontstond een weegcel die onder de slogan "A Weigh Cell is better than a Load Cell" wereldwijd een uitstekende reputatie heeft. Maar er is nog meer wat onze weegcellen zo uniek maakt: wij bieden u als optie ook de trillingcompenserende AVC (Active Vibration Compensation)-technologie.

AVC whitepaper

Weegcelintegratie

Verschillende mogelijkheden voor belastingsmontage

EMFR-weegcel levert de snelste en zeer nauwkeurige meetresultaten

Het doorslaggevende voordeel van een EMFR-weegcel met elektromagnetische krachtcompensatie (EMFR) van Wipotec vormt de zeer korte stabilisatietijd. In vergelijking met het weegprincipe met rekstrookjes levert deze aanzienlijk sneller zeer nauwkeurige gewichtswaarden en kan bovendien eenvoudig, ruimte- en kostenbesparend in reeds aanwezige systemen worden geïntegreerd. Wipotec-controlewegers met EMFR-weegcellen zorgen voor de kleine extra voorsprong. Het meetspectrum varieert afhankelijk van de serie van 1 microgram tot 120 kilogram.

Functioneren EMFR

Het basisprincipe van deze weging is vergelijkbaar met een eenvoudige balans. De te bepalen last heeft effect op het einde van een van beide hefboomarmen. Dit heeft tot gevolg dat de aan de tegenovergestelde kant bevestigde spoel zich uit het magneetveld wil bewegen.

Een optisch positieherkenningssysteem neemt elke minimale verschuiving waar en meldt deze aan een zeer nauwkeurige positieregelaar, die de spoelstroom zodanig bijstelt dat de weegbalk in evenwicht blijft. De spoelstroom wordt via een meetweerstand gemeten en in een microprocessorsysteem verder verwerkt om direct als digitale gewichtswaarde te worden doorgegeven.

AVC (Active Vibration Compensation): de meest nauwkeurige meetresultaten in moeilijke omstandigheden

EMFR-weegcellen van Wipotec kunnen, indien nodig, worden uitgerust met AVC-technologie.

AVC (Active Vibration Compensation) filtert om operationele redenen aanwezige verstoringen uit de meetresultaten en maakt het mogelijk om de weegtechniek ook te gebruiken op plaatsen die niet vrij zijn van externe schokbronnen (bijv. heftruckverkeer).

Markering van automatische weegschalen conform de Europese richtlijn voor meetinstrumenten

Wipotec is volgens ISO 9001 gecertificeerd en heeft ook het recht om de conformiteitsbeoordeling volgens module D van de "Measuring Instruments Directive" (MID) conform richtlijn 2014/32/EU zelf uit te voeren (voorheen eerste ijking door fabrikant).

De MID regelt bindend en uniform voor alle lidstaten van de EU, de EFTA en Turkije de belangrijkste eisen aan meetinstrumenten en de ingebruikneming ervan.

Productzoeker
In 3 stappen naar uw oplossing
LinkedinYoutube
Newsletter
Blijf op de hoogte!