Productinspectie en inline-kwaliteitsborging

Inline-productinspectie is van groot belang bij high-speed productie-/verpakkingsprocessen. Een van de belangrijkste parameters is een zo hoog mogelijke snelheid. Voor iedere afzonderlijke inspectie is maar een korte tijdspanne beschikbaar waarbinnen het product nauwkeurig moet worden getransporteerd, gepositioneerd en geïnspecteerd.

De belangrijkste inspectietechniek is het wegen op grond van wettelijke voorschriften in de levensmiddelensector. Tegelijkertijd kan het wegen van het totaalgewicht van een product (inhoud en verpakking) dienen voor een volledigheidscontrole, het detecteren van onder- en overvulling en het regelen van het vulpeil.

Daarna komen optische inspectiesystemen en röntgeninspectiesystemen, gevolgd door metaaldetectoren. In combimachines zijn controleweger en röntgensysteem met elkaar verbonden. Ze garanderen zowel een correcte detectie van vreemde voorwerpen als gewichtsbepaling bij een minimaal ruimtebeslag – dat is gunstig als aanwezige lijnen moeten worden uitgebreid en er geen onbeperkte ruimte beschikbaar is.

Vergelijkbare combinatieapparaten die controlewegers met optische inspectiesystemen combineren, zijn er ook.

Nu contact opnemen

Inline-kwaliteitsborging door dynamische controle- en inspectiesystemen

Weegtechniek in productiesystemen

Omdat er nauwelijks productie- of verpakkingsprocessen bestaan waarbij weegtechniek niet op een of andere manier betrokken is, is ook de inline-weegtechniek met behulp van weegcellen zoals die juist bij installaties met zeer hoge capaciteiten wordt ingezet, belangrijk. Hier voeren in de vulmachines geïntegreerde weegcellen de taken van inline-controlewegers uit. Deze qua constructie ingewikkeldere oplossing kan nog compacter worden gerealiseerd dan de oplossing met controlewegers. Deze maakt een hogere capaciteit mogelijk door de schaalbaarheid van de oplossing en door de mogelijkheid om machines met wel 16 weegcellen of meer uit te rusten die parallel worden gevuld.

Meer over inline-weegtechniek van Wipotec

EMFR-weegcellen van Wipotec leveren zulke nauwkeurige resultaten dat ze al bij vulhoeveelheden van een paar gram kunnen worden ingezet – een veelvoorkomende toepassing in de farmaceutische sector. Met beide methodes, inline-weging met behulp van controlewegers of met behulp van weegcellen, is een 100%-productcontrole mogelijk.

De meting van het betreffende gewicht dient in beide gevallen niet alleen voor het uitsorteren van producten die een te hoog of een te laag gewicht hebben voordat ze naar volgende processen worden overgedragen, maar ook voor het instellen van de afvulhoeveelheid.

Controlewegers voor dynamische inspectieprocessen

Dynamische controlewegers bewaken bij inline-productieprocessen de goederen aan de hand van gewichtscriteria en sorteren goederen die niet het juiste gewicht hebben uit.

Ook kunnen ze bijdragen aan het optimaliseren van de vulhoeveelheid voor voorgeschakelde doseer-, afvul- of snij-installaties. Dynamisch betekent dat het bandtransport ook tijdens de weegprocessen niet wordt gestopt.

Als gewichtssensoren worden weegcellen ingezet die volgens het principe van elektrodynamische krachtcompensatie (EMFR-meetprincipe) werken. De voordelen zijn:

  • Extreem snelle stabilisatie tijd
  • EMFR loadcellen leveren zeer nauwkeurige gewichtswaarden en zijn significant sneller
  • Volledig onderhouds- en slijtagevrije werking

Naar de controlewegers van Wipotec

Productafhandeling

De productafhandeling is een belangrijke parameter in verband met dynamische inspectieprocesssen. Ook de capaciteit van de snelste controleweger is beperkt als de producten niet meer veilig op de weegband kunnen worden getransporteerd en weer moeten worden afgevoerd. Om die reden kunnen inspectiesystemen voor bepaalde soorten verpakkingen of producten worden ontworpen, bijv. voor topzware producten (flessen of andere producten met een klein grondoppervlak welke over een ongunstige hoogte-breedteverhouding beschikken) of voor zakken, blikken of dozen die bij hoge snelheden moeten worden onderzocht. 

Dynamische controlewegers vereisen verder dat zich telkens maar één product op de weegband bevindt. Daartoe moeten producten worden gesepareerd, wat betekent dat een ingestelde productafstand wordt aangehouden. Hiertoe wordt gebruikgemaakt van scheidingsbanden, schroeftransporteurs en sterwielen. Voor een volledige lijnintegratie zijn ook onderling gesynchroniseerde motoren van de transportbanden van productie- of verpakkingsmachines en controlewegers, op elkaar afgestemde wachtcycli en gesynchroniseerde herstarten van belang.

 

Software voor productinspectiesystemen

Om het kwaliteitsgegevensbeheer met de resultaten van productinspecties te ondersteunen, neemt beheersoftware (inspectiegegevensbeheer) inspectiesystemen van verschillende klassen (controlewegers, röntgenscanners, metaaldetectoren) in een netwerk op en biedt daarmee toegang tot alle inspectiegegevens binnen een bedrijf – voor meerdere vestigingen en in real time. Dezelfde software verzamelt en archiveert alle gegevens die in het kader van inspecties ontstaan en stelt op basis hiervan rapporten, analyses en statistieken op.

Productiegegevens uit het verleden kunnen met elkaar en met actuele werkelijke prestaties worden vergeleken. De kwaliteitsborging als geheel wordt uiteindelijk bevorderd door uitspraken over productiecijfers, afval, machinebelasting en productkwaliteit. Gegevens en gebeurtenissen kunnen in real time worden vastgelegd en eventueel kan op basis hiervan een gekoppeld alarmsysteem worden geactiveerd. Tijdrovende controles ter plekke bij productielijnen komen te vervallen. Centrale systemen voor het beheer van de inspectiegegevens leveren zodoende informatie voor een geoptimaliseerde en effectieve productie, doordat afwijkingen in de productie worden herkend en tijdig gemeld.

Software voor productinspectiesystemen 

Productzoeker
In 3 stappen naar uw oplossing
LinkedinYoutube
Newsletter
Blijf op de hoogte!