Röntgeninspectie in de levensmiddelenindustrie

Waarom röntgenstralen? Röntgenstralen kunnen door materialen heendringen die geen zichtbaar licht doorlaten. Verontreinigingen verborgen in voedsel, zoals glas, botten, stenen of zelfs componenten van de productielijn, worden zichtbaar als gevolg van röntgeninspectie omdat ze meer röntgenstraling absorberen dan het omringende voedsel.

Tegenover acceptabele kosten voor het gebruik van röntgenscanners voor de inspectie van levensmiddelen staan onvoorspelbare risico's wanneer de kwaliteit van producten onvoldoende wordt gewaarborgd – waardoor bijvoorbeeld afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van de onderneming vanwege gebrekkige producten, het vertrouwen van de klant wordt beschadigd of zelfs dure en negatieve publiciteit veroorzakende terugroepacties nodig zijn.

Nu contact opnemen

Röntgeninspectiesystemen wereldwijd in gebruik

Wipotec röntgenscanners voor de inspectie van levensmiddelen hebben wereldwijd ingang gevonden. De fabrikanten zijn verantwoordelijk voor productinspecties. De procedures voor de inspectie van levensmiddelen worden steeds veeleisender vanwege toenemende verwerkingssnelheden en nieuwe taakstellingen.

In veel gevallen gaat het niet alleen om de detectie van vreemde voorwerpen: bij kant-en-klaargerechten in een tray kan naast de detectie van vreemde voorwerpen bijvoorbeeld ook een hoeveelheids- en volledigheidscontrole of een controle van de sealnaad worden uitgevoerd.

Wipotec röntgeninformatiesystemen kunnen zeer gemakkelijk worden geïntegreerd in productielijnen dankzij hun slanke constructie en een grote modulariteit met betrekking tot hun kernsegmenten, verschillende uitrustingsvarianten evenals inbound- en outbound-componenten.

De balkonarchitectuur maakt, in combinatie met de in C-vorm gerealiseerde productruimte en de afgeschuinde vlakken, een eenvoudige, snelle en grondige reiniging mogelijk. Alle röntgenscanners voldoen daarmee aan de hoogste eisen op het gebied van hygiëne.

Modulaire röntgentechniek van Wipotec

Wipotec röntgeninspectiesystemen genereren röntgenbeelden van de hoogste kwaliteit. Naast luchtgekoelde monoblokken worden ook watergekoelde metaal-keramische buizen met berylliumvenster gebruikt. Als sensoren worden diodenrij- en cameradetectoren met HD-TDI-technologie gebruikt.

Een voorwaarde voor het gebruik van röntgeninspectiesystemen is dat de te inspecteren producten op de noodzakelijke afstanden t.o.v. elkaar gebracht moeten worden. Slechts enkele röntgeninspectiesystemen zijn zoals die van Wipotec in staat om de voor de inspectie benodigde productafstanden zelf te genereren. Foutieve producten worden m.b.v. een groot aantal optioneel beschikbare afvoermechanismen uit de lopende productstroom verwijderd. De afvoertegencontrole (optioneel) zorgt voor de betrouwbare bewaking.

Naar de röntgenscanners

Röntgeninspectiesystemen: Grijswaarden en contrast met dichtheidsinformatie aanvullen

Grijswaarden en contrast correct bepalen is één ding. Als u echter op het gebied van nauwkeurigheid de hoogste eisen stelt, kunnen we nog veel meer voor u doen: we detecteren bijv. de dichtheid van een kaasstaaf en stellen op basis van de uit het dichtheidsprofiel verkregen informatie het gewicht vast van afzonderlijke plakjes kaas.

Uw voordeel: ook met gaten constante hoeveelheden vullen. Zo vermindert u uw overvullingskosten significant en voorkomt u tegelijkertijd de ondervulling.

De perfecte aanvulling voor onze hardware is onze software, die bij de bepaling van contrast en grijswaarden voor producten met verschillende dichtheden altijd de beste resultaten levert.

Verontreinigingen in rjist veilig detecteren

Afhankelijk van het product ondersteunt intelligente beeldverwerking o.a. de volgende taakstellingen:

  • Detectie van vreemde voorwerpen
  • Volledigheidscontrole
  • Vulpeilcontrole
  • Vorm- en liggingscontrole
  • Positie- en verdelingscontrole
  • Cliponderzoek (sluiting)
  • Massabepaling
  • Breuk- en gatdetectie
  • Geautomatiseerde bepaling van de rijpingsgraad (bij kaas)

Röntgeninspectie met top-down-röntgenscanners

Top-down-röntgenscanners inspecteren het product van bovenaf, en de camera die beeldopnames maakt bevindt zich daarbij onder de transportband. Deze opbouw wordt gekozen als er sprake is van een geringe producthoogte vergeleken met de productoppervlakte.

Ook als de basisproducten de vorm hebben van stortgoed (rijst, rozijnen, graan) worden top-down-röntgenscanners gebruikt. In de röntgenscanners van Wipotec beperken systemen met meervoudige kleppen de hoeveelheid van de met de vreemde voorwerpen in een verzamelbox uitgeworpen materialen tot het technische minimum, doordat de productstroom slechts op één spoor korte tijd wordt onderbroken en afgevoerd. Door deze constructie kan meer dan 80% van het goede product worden gespaard, dat anders samen met de vreemde voorwerpen zou worden uitgesorteerd.

Vind nu de juiste röntgenscanner voor uw toepassing!

Naar de productzoeker

Röntgeninspectie met side-view-röntgenscanner

Röntgenscanners die vanaf de zijkant inspecteren genereren verticaal uitgelijnde afbeeldingen. Blikken en PET-flessen worden parallel aan de bodemgeïnspecteerd, potten en flessen juist onder een scherpe hoek.

De uitdaging begint eigenlijk al een stap eerder: de te inspecteren verpakkingen hebben verschillende hoogtes, waaraan een inspectiemachine moet worden aangepast. Geavanceerde Wipotec Side-View röntgenscanners lossen deze taak automatisch op door productafhankelijke positionering van de röntgenbuis.

De röntgenbron en detectie-eenheid zijn dus optimaal uitgelijnd met het product. De energiestraal loopt door de bodem en u kunt ook vreemde objecten direct in dit gebied zien.

Vind nu de juiste röntgenscanner voor uw toepassing!

Naar de side-view-scanner

Gecombineerde oplossingen: Röntgeninspectie & wegen. Röntgeninspectie & optische inspectie.

Wipotec biedt hier afgestemd op de toepassing meteen twee verschillende gecombineerde oplossingen aan. De basis is in beide gevallen de röntgeninspectie, uitgebreid met de component controleweger of een optisch inspectiesysteem. Het resultaat is in beide gevallen een extreem ruimtebesparende combinatie van twee elkaar aanvullende inspectietechnieken in één systeem.

Het inspectiesysteem SC-W is een combinatie van röntgeninspectie en controleweger, die worden bediend via een gemeenschappelijke gebruikersinterface. Dit inspectiesysteem met een maximale output van 300 verpakkingen per minuut is ook verkrijgbaar als meersporenvariant. Daarbij worden de producten niet alleen onderzocht op vreemde voorwerpen, maar wordt bovendien het gewicht zeer nauwkeurig gecontroleerd. Eenheden met een onjuist gewicht worden in een apart reservoir afgevoerd.

Het SC-V-inspectiesysteem is een compacte inspectiecombinatie van röntgenscanner en optisch inspectiesysteem. Naast het gebruik in klassieke toepassingsgebieden van de detectie van vreemde voorwerpen maakt de tweede inspectie-eenheid het mogelijk om producten van onderaf en/of van bovenaf optisch te controleren. De opgedrukte informatie op de producten kan daardoor worden gecontroleerd, net als de positionering en leesbaarheid van etiketten. Aangezien een gebruik zonder gordijnen mogelijk is, is dit combinatiesysteem bijzonder geschikt voor lichte producten zoals kleine gebakjes, koekjes of brownies.

Kwaliteitsborging in de levensmiddelenindustrie: Vroegtijdige uitsortering van foutieve producten

Een zo vroeg mogelijke kwaliteitsborging met inbegrip van de uitsortering is bedrijfseconomisch gezien vooral zinvol bij stortgoed, aangezien alleen de inkoopwaarde van de basisproducten verloren gaat, maar niet een verkoopklaar product.

Röntgenscanners voor blokvormige producten zoals schnitzels vereisen afwijkende afvoersystemen, die net zo efficiënt in de hogesnelheidsmodus moeten werken als klepsystemen.

Deze afvoersystemen zijn ofwel als terugtrekbanden ontworpen uitloopbanden, waarbij producten via een tot stand komende opening tussen twee transportbanden uit de productstroom vallen, ofwel zijn het afvoersystemen die binnen het systeem producten kunnen uitwerpen via een speciaal omkeerbedrijf. Deze uitwerpmechanismen zijn bijzonder ruimtebesparend, aangezien foutieve producten worden afgevoerd in een zijdelingse houder die zich onder het inspectiesysteem bevindt.

Röntgeninspectiesystemen voor stortgoed

Hygiene requirements in the food industry

Veel machines in de levensmiddelenindustrie worden regelmatig blootgesteld aan intensieve reinigingsprocedures met hogedrukapparatuur en agressieve reinigingsmiddelen. Röntgeninspectiesystemen van Wipotec zijn daarom volledig gemaakt van roestvrij staal en beschikken over open frames en afgeronde, afgeschuinde oppervlakken waar het water snel vanaf kan lopen. De binnenruimtes zijn toegankelijk en vrij van inspringingen en maken een snelle, grondige reiniging mogelijk. De reiniging wordt vereenvoudigd door een lasnaadloze productruimte en afgeschuinde vlakken.

De standaard beschermingsklasse in de levensmiddelenindustrie is IP65. De in deze klasse ingedeelde systemen bieden bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen. Alle röntgeninspectiesystemen van Wipotec voldoen aan deze beschermingsklasse.

De beschermingsklasse IP69K bevindt zich één niveau hoger. Systemen van deze klasse zijn eveneens beschermd tegen binnendringend water, maar in dit geval ook bij sterk verhoogde druk op de behuizing als gevolg van het gebruik van hogedruk-/stoomstraalreinigers. Veel röntgeninspectiesystemen van Wipotec kunnen ook worden geleverd in beschermingsklasse IP69K-uitvoering.

Productzoeker
In 3 stappen naar uw oplossing
LinkedinYoutube
Newsletter
Blijf op de hoogte!