Totaaloplossingen voor de post- en logistiekbranche

Koeriers-, expresse- en pakketdiensten (KEP), postorderbedrijven en aanbieders van intralogistiek profiteren van de moderne en intelligente weegtechniek van Wipotec. Onze op behoeftes van klanten afgestemde weegcellen, weegsets, doorvoerweegschalen en DWS-systemen controleren uw zendingen betrouwbaar op gewicht en vorm. Bovendien registreren ze bij een volautomatische workflow 1D/2D-codes op pakketten, die belangrijke gegevens voor het optimaliseren van processen en kosten bevatten. De hoge doorvoersnelheden zorgen in combinatie met een gelijkblijvende precisie voor snelle en soepele logistieke processen.

Hieronder komt u meer te weten over de toepassingsgebieden van de weeg- en inspectietechniek van Wipotec in de post- en logistiekbranche.

  • Gelijktijdig registreren van alle relevante gegevens met DWS-systeem
  • Hoge doorvoersnelheden bij brieven en pakketten van verschillende grootte
  • Flexibel aan te passen doorvoerweegschalen bij ongeordende productreeksen
  • Automatische controle van uw zendingen op volledigheid

Weegcellentechnologie in de post- en logistieke industrie

Wipotec-weegcellen zorgen voor maximale efficiëntie bij het wegen van brieven en pakketten.

De EC-FS-serie is speciaal ontworpen als compacte sensorcomponent en is daarom bijzonder geschikt voor de inbouw in pakket- en briefsorteerinstallaties. Deze bestrijkt een meetbereik van tot wel 15 kg.

De weegcellen van de IW-B-FS-serie bestrijken een meetbereik tot 120 kg en zijn speciaal ontworpen voor toepassingen met zware belastingen. De combinatie met een SL60-band zorgt voor een zeer rustige loop en een snel en veilig producttransport.

Het bijzondere: de integratie en het onderhoud verlopen allebei probleemloos. Via een dockingstation kunnen uw ingenieurs en serviceteams de weegcel voor onderhouds- en reinigingswerkzaamheden verwijderen en net zo eenvoudig terugplaatsen.

De besturingstechnische aansluiting van onze weegcellen op uw proces gaat met hetzelfde gemak: als aansluitklare inbouwcomponent levert de weegcel dankzij CAN-bus direct na ingebruikneming standaard definitieve gewichtswaarden. Mocht het nodig zijn om in uw fabricage rekening te houden met bijzondere omgevingsparameters, dan kunnen deze via geïntegreerde softwarefilters worden geconfigureerd en uiteraard volgens eigen specificaties worden aangepast.

Compleet beheer van uw DWS-pakketten. Maximale Revenue Recovery

Volume, gewicht en 1D/2D-codes van uw pakketten worden met het DWS-systeem gelijktijdig geregistreerd en geanalyseerd. De drie componenten van het DWS-systeem vervullen de belangrijkste taken met betrekking tot de registratie van uw zendingen en hebben hiervoor maar weinig ruimte nodig. Meerdere camera's of lasersystemen registreren de precieze afmetingen van de zendingen. Daarbij worden objecten met afmetingen van 50 x 50 x 50 mm even nauwkeurig geregistreerd als grote objecten met afmetingen van maximaal 2.000 x 1.000 x 1.600 mm. Op basis van het berekende volume en het gemeten gewicht wordt de zending aan een vastgelegde klasse toegewezen. De scanner registreert ten slotte de gecodeerde inhoud zoals adressen, frankering of andere voor de optimalisatie relevante parameters en controleert ze indien nodig op correctheid.

De geregistreerde informatie wordt aan een centraal gegevensbeheersysteem doorgegeven en dient als grondslag voor beslissingen bijvoorbeeld ten behoeve van een sorteerfunctie of een juiste frankering. Alle geregistreerde gegevens kunnen eenvoudig worden uitgelezen en geanalyseerd. Ten behoeve van kostenstaten kunnen soort en aantal uitgaande zendingen automatisch worden bepaald. Het DWS-systeem werkt zeer betrouwbaar - ook bij ongeordende productreeksen.

Irreg DWS: ook ongebruikelijke pakketgroottes en -vormen worden snel geregistreerd

Zelfs goederen met onregelmatige vormen moeten op de relevante grootheden worden onderzocht om de transportkosten die ontstaan zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Zonder tijdverlies registreert het Irregular DWS-systeem ook het volume en gewicht van ongebruikelijke pakketten in halfautomatisch bedrijf.

Objecten met een gewicht van maximaal 150 kg en afmetingen van maximaal 2.500 x 1.600 x 1.200 mm registreert het systeem probleemloos en nauwkeurig. Bandsnelheden van maximaal 2,9 meter per seconde maken voor u een soepel en snel bedrijf mogelijk.

Doorvoerweegschalen voor perfecte sortering en controle op volledigheid

Door het gebruik van de dubbele weegschaal HC-FL-2 kunt u maximale efficiëntie bij het wegen van pakketten realiseren. De twee in serie geschakelde weegbanden kunnen gelijktijdig pakketten wegen of tezamen een derde weegschaal simuleren en het gewicht van een lang pakket bepalen. De technologie maakt geringe afstanden tussen de zendingen en het wegen van ongeordende pakketreeksen mogelijk.

Vooral voor het wegen van brieven zijn de HC-Letterscale-weegschalen geschikt: kleine weegsystemen bepalen het gewicht van verticaal getransporteerde brieven ogenblikkelijk en geven de informatie door aan integreerbare brievensorteermachines. Betrouwbare gewichtsbepaling dient ook de controle van uw zendingen op volledigheid: ten behoeve van de kwaliteitsborging controleren onze systemen bijvoorbeeld uitgaande zendingen van banken en verzekeringsmaatschappijen. Via het nauwkeurig gemeten gewicht wordt hierbij het exacte aantal ingesloten briefvellen of het ontbreken van een bankpas vastgesteld. Zendingen die niet het juiste gewicht hebben, worden gedocumenteerd en onmiddellijk uitgesorteerd. Postorderbedrijven controleren met de weegschaal het gewenste gewicht van uitgaande zendingen, vergelijken dit met het werkelijke gewicht en stellen vast of er artikelen ontbreken. De uitgesorteerde zendingen worden geregistreerd en kunnen tijdig worden gecorrigeerd.

Flexibele doorvoerweegschalen voor alle toepassingen

De flexibele systemen zijn precies aan uw behoeftes aan te passen. De doorvoerweegschalen kunnen zelfs zonder problemen overweg met dynamisch wegen bij op- of neerwaartse hellingen of in zeer krappe ruimtes. Verticaal brieftransport vindt enkel- of meersporig plaats om hogere doorvoersnelheden te bereiken. Breedte en lengte van de loopbanden zijn even regelbaar als de werkhoogtes van de apparaten. Ongeacht of u kleine en lichte zendingen wilt versturen of grote en zware: onze weegoplossingen voor KEP-diensten zijn precies op uw behoeftes afgestemd.

Voor krappe tijdvensters: de snelste briefweger ter wereld

 

Dankzij bemonsteringsfrequenties van slechts een milliseconde kunnen in zeer korte tijd nauwkeurige meetresultaten worden gerealiseerd. Hierdoor worden geminimaliseerde productafstanden en een optimale doorloopsnelheid mogelijk. Het transport van brieven vindt daarbij verticaal plaats om snelheden van maximaal 4 meter per seconde te bereiken. Als het om zeer kleine gewichtsverschillen gaat, helpt de AVC-technologie (Active Vibration Compensation) storende trillingen uit te filteren en ook in niet-trillingsvrije omgevingen exacte en razendsnelle meetresultaten te garanderen. Bij AVC gebeurt dit zonder concessies ten aanzien van stabilisatietijden, meetnauwkeurigheid of capaciteit.

 

 

De snelste goedgekeurde briefweger ter wereld, gebouwd door Wipotec in Kaiserslautern, wordt door een internationaal postbedrijf gebruikt voor het identificeren van niet voldoende gefrankeerde post. Hiertoe vergelijken weegschaal en scanner 60.000 keer per uur gewicht en frankering van de zendingen. Als het porto van een brief te weinig is, wordt deze uitgesorteerd. Voor reeds geleverde logistieke diensten kunnen op basis hiervan gerechtvaardigde naheffingen worden opgelegd (Revenue Recovery) en daarmee verliezen worden voorkomen.

Vind nu de juiste oplossing voor uw toepassing!

Productzoeker
In 3 stappen naar uw oplossing
LinkedinYoutube
Newsletter
Blijf op de hoogte!