AVC – De nieuwste evolutie van dynamische weegtechniek

Dynamische weegsystemen, waarbij het te verzenden object op een band naar een speciale weegcel wordt getransporteerd, vereisen een bepaalde constructie. De installaties worden vanwege ruimte of kosten gemonteerd op stalen platforms die zich meerdere meters boven de vloer bevinden. Alleen zo blijven de noodzakelijke vlucht- en rijwegen van moderne sorteercentra bruikbaar.

De complexiteit van dergelijke systemen houdt echter ook bepaalde risico's in met betrekking tot de betrouwbaarheid van de weegresultaten, die vaak door ongewenste trillingen worden beïnvloed. Om deze reden heeft Wipotec de Active Vibration Compensation (AVC) ontwikkeld. Deze technologie maakt gebruik van intelligente algoritmes, om onafhankelijk van externe invloeden altijd exacte metingen te garanderen.

Storende factoren in sorteercentra: hoe het komt dat trillingen vaak niet te vermijden zijn

Idealiter kunnen dynamische weegsystemen op vloerhoogte direct op het beton worden gemonteerd. Dit oppervlak is in veel sorteercentra echter nodig voor het interne vrachtverkeer, dat (ook om veiligheidsredenen) is aangewezen op vrije rijwegen. Essentiële machines belanden daarom op hogergeplaatste werkplatforms, die op hun beurt worden gedragen door verticale stalen draagbalken.

Trillingen zijn in dit verband niet te vermijden, omdat dergelijke constructies heel gevoelig reageren op een groot deel van de normale werkprocessen: als een pakket met hoge snelheid via weegbanden op meerdere meters hoogte wordt getransporteerd, ontstaan er onvermijdelijk storende trillingen. Aan de andere kant kan zelfs bij ontkoppelde platforms een vertekening van de meetwaarden ontstaan, omdat de werking van de sorteerder tot verdere trillingen leidt.

Aanhoudende trillingen vormen voor alle soorten doorvoerweegschalen een grote uitdaging, doordat ze afbreuk doen aan de weegnauwkeurigheid van de weegschalen. Vertrouw daarom op AVC, de innovatieve trillingscompensatietechnologie van Wipotec, waarmee u de invloedssfeer van zulke storende factoren minimaliseert zonder dure ombouwacties.

Neem al tijdens de planningsfase contact op met ons team en wij helpen u vanaf het begin de best mogelijke positie voor uw weegschaal (inclusief de AVC-module) te bepalen. Speciaal hiervoor hebben we de D-Box van Wipotec ontwikkeld.

Nu een afspraak maken voor een adviesgesprek

De werking van de AVC-module

AVC grijpt terug op een exclusief door Wipotec ontwikkeld systeem voor Active Vibration Compensation, dat speciaal voor doorvoerweegschalen is geperfectioneerd. In deze module zitten twee aparte weegcellen. Door hun samenspel lukt het om verschillende stoorsignalen te isoleren. De trillingen van de platforms of de trillingen van de sorteerders komen niet terug in het eindresultaat. Alleen het daadwerkelijke gewicht van de pakketten blijft over.

Met een AVC-module werken uw installaties dus altijd binnen de vastgelegde ijkeenheden, zonder dat u hoeft in te leveren op transportsnelheid. Deze resultaten worden mogelijk gemaakt door het gebruik van elektromagnetische krachtcompensatie (EMFR), waarover alleen de weegsystemen van Wipotec beschikken. Dankzij EMFR werken al onze doorvoerweegschalen zonder slijtage, hebben ze geen onderhoud nodig en bezitten ze een interface voor AVC.

Meer details over de werking van onze technologie vindt u als e-paper onderaan deze pagina als download.

Verbeteringsmogelijkheden voor de weegnauwkeurigheid vooraf bepalen

Om mogelijke verbeteringen met betrekking tot de weegnauwkeurigheid met behulp van AVC-technologieën te ontdekken, hebben onze experts met de D-Box een uniek mobiel diagnosesysteem ontwikkeld. Het innovatieve hulpmiddel analyseert de invloed van trillingen en andere parameters, zoals de doorloopsnelheden, snelheid, type sorteerbanden en de voorkeur voor zendingsformaten, op de meetresultaten.

Vervolgens bepaalt onze software de nauwkeurigheids- resp. ijkeenheden voor weegschalen met of zonder AVC en vergelijkt de resultaten betrouwbaar met elkaar. Onze specialisten voeren deze analyse direct ter plaatse uit op een laptop die met de D-Box verbonden is. U hoeft nergens naar om te kijken. De beleidsmakers van uw bedrijf kunnen vervolgens uit de metingen van de D-Box het voor de specifieke toepassing geschikte weegsysteem afleiden en ook de ideale positionering ervan.

Meer te weten komen over de D-Box

Concurrentievoordelen behalen door middel van AVC

Voor bedrijven waarvan het bedrijfsmodel is gebaseerd op het vlekkeloze verloop van sorteerinstallaties of vrachtcentra, is er vanuit economisch perspectief veel te zeggen voor het gebruik van AVC.

Allereerst moeten bedrijven in deze branches rekening houden met wettelijke voorschriften, die een ijking van de weegsystemen vereisen. De precisie van de met behulp van AVC bereikte meetresultaten helpt niet alleen bij het nakomen van deze doelen, maar bespaart tegelijkertijd door het voorkomen van sancties heel wat kosten en moeite.

Bovendien gaat een foutieve afrekening van de transportkosten gepaard met diverse, deels verborgen kosten. Regelmatig worden zendingen met een lager gewicht genoteerd, als de AVC-module bepaalde stoorsignalen er niet uitfiltert. In plaats van het transportgoed in de correcte, duurdere categorie af te rekenen, loopt u als transporteur in deze gevallen potentiële winst mis.

In de pakketsector kunnen deze extra inkomsten duizenden euro's per dag bedragen.

AVC-weegschalen als een investering in de toekomst

Of het nu klassieke dubbele weegschalen of DWS-installaties zijn, alle dynamische weegoplossingen van Wipotec kunnen worden uitgerust met AVC. Vooral KEP-dienstverleners in de koeriers-, expres- en pakketsector hebben een beslissend voordeel met de installatie van de module: de op EMFR gebaseerde trillingscompensatietechnologie (AVC) is bij alle transportsnelheden uiterst robuust en bovendien bestand tegen uitval.

Denk dus eens na over een optimalisering van uw processen. Om uw eigen capaciteiten nog verder uit te breiden, is een herstructurering met AVC de moeite waard. Samen met de snelle opmars van e-commerce ontstaan ongelooflijke groeimogelijkheden. Internationaal erkende grootheden vertrouwen in hun dagelijkse bedrijfsvoering al geruime tijd op Active Vibration Compensation.

Wilt u meer informatie ontvangen over de montage van een AVC-module of wilt u bovendien leren welke mechanische lay-out bij stalen platforms de minste trillingen veroorzaakt? Kijk dan gewoon eens in onze e-paper over het thema AVC.

Naar de download

Productzoeker
In 3 stappen naar uw oplossing
LinkedinYoutube
Newsletter
Blijf op de hoogte!