AVC – De nieuwste evolutie van dynamische weegtechniek

Trillingen driedimensionaal uitfilteren met AVC

De propriëtaire Active Vibration Compensation (AVC), onder technici ook wel actieve trillingscompensatie genoemd, is een op sensoren gebaseerde meettechniek. Deze compenseert alle soorten trillingen in productieprocessen. AVC-sensoren zijn in aanvulling op onze weegcellen afzonderlijk verkrijgbaar. Ze worden echter ook als standaardcomponenten ingebouwd in weegcellen die op hun beurt gebaseerd zijn op gefreesde aluminium-monoblokken. Daardoor garandeert de combinatie van Active Vibration Compensation (AVC-sensor) en weegcel betrouwbare en exacte meetwaarden, ook bij sterke trillingen zoals die kunnen optreden bij productiefaciliteiten. De Active Vibration Compensation (AVC)-sensor levert u zo ook bij veeleisende productieomgevingen nauwkeurige meetwaarden, zonder tijds- en kwaliteitsverlies.

Dat kan doordat de Active Vibration Compensation-sensor eenmalige impulskrachten op de weegcel kan uitfilteren, zoals die bij hoge versnellingen in voedingsassen worden bereikt of stoorkrachten, die vaak invloed hebben op fundamenten van een productielijn.

En dat is niet alles: de sensor voor de Active Vibration Compensation (AVC) filtert zelfs zeer kleine trillingen, die door aandrijfaggregaten van machines of optredende onbalanskrachten worden veroorzaakt, effectief op de weegcel uit.

Dat wordt technisch als volgt gerealiseerd: Active Vibration Compensation-sensoren registreren een kanteling naar links, naar rechts, naar achteren en naar voren evenals alle op- en neerwaartse bewegingen. Alle drie de assen van de sensor voor actieve trillingscompensatie (AVC-sensor) worden afgedekt.

De actieve compensatie van de trilling (AVC) ontlast u als bedrijf, want u hoeft niet per se rekening te houden met parameters zoals schokken en trillingen bij de planning, constructie en realisatie van een productie-installatie. Integendeel, u kunt al bij de planning met exacte meetwaarden rekenen en er zeker van zijn dat regionale omgevingsparameters, zoals geografische schokken, in acht worden genomen. Dat geldt trouwens ook voor de vloerkwaliteit van een hal, de bouwkundige structuur van gebouwen of voor factoren die gewoonweg niet te plannen zijn, zoals het voorbijrijden van een heftruck langs een lijn.

Kortom, de technologieën achter de weegcel en de Active Vibration Compensation garanderen u altijd een nauwkeurig weegresultaat – bij hoge snelheden én bij moeilijke omgevingsparameters. U kunt rekenen op maximale productkwaliteit en krijgt deze zwart op wit getoond: als werkelijke productiegegevens, zonder alle storende invloeden. Als u nauwkeurig en snel wilt wegen in omgevingen met veel trillingen, bent u bij Wipotec altijd aan het juiste adres.

Storende factoren in sorteercentra: hoe het komt dat trillingen vaak niet te vermijden zijn

Idealiter kunnen dynamische weegsystemen op vloerhoogte direct op het beton worden gemonteerd. Dit oppervlak is in veel sorteercentra echter nodig voor het interne vrachtverkeer, dat (ook om veiligheidsredenen) is aangewezen op vrije rijwegen. Essentiële machines belanden daarom op hogergeplaatste werkplatforms, die op hun beurt worden gedragen door verticale stalen draagbalken.

Trillingen zijn in dit verband niet te vermijden, omdat dergelijke constructies heel gevoelig reageren op een groot deel van de normale werkprocessen: als een pakket met hoge snelheid via weegbanden op meerdere meters hoogte wordt getransporteerd, ontstaan er onvermijdelijk storende trillingen. Aan de andere kant kan zelfs bij ontkoppelde platforms een vertekening van de meetwaarden ontstaan, omdat de werking van de sorteerder tot verdere trillingen leidt.

De werking van de AVC-module

AVC grijpt terug op een exclusief door Wipotec ontwikkeld systeem voor Active Vibration Compensation, dat speciaal voor doorvoerweegschalen is geperfectioneerd. In deze module zitten twee aparte weegcellen. Door hun samenspel lukt het om verschillende stoorsignalen te isoleren. De trillingen van de platforms of de trillingen van de sorteerders komen niet terug in het eindresultaat. Alleen het daadwerkelijke gewicht van de pakketten blijft over.

Met een AVC-module werken uw installaties dus altijd binnen de vastgelegde ijkeenheden, zonder dat u hoeft in te leveren op transportsnelheid. Deze resultaten worden mogelijk gemaakt door het gebruik van elektromagnetische krachtcompensatie (EMFR), waarover alleen de weegsystemen van Wipotec beschikken. Dankzij EMFR werken al onze doorvoerweegschalen zonder slijtage, hebben ze geen onderhoud nodig en bezitten ze een interface voor AVC.

Meer details over de werking van onze technologie vindt u als e-paper onderaan deze pagina als download.

Verbeteringsmogelijkheden voor de weegnauwkeurigheid vooraf bepalen

Om mogelijke verbeteringen met betrekking tot de weegnauwkeurigheid met behulp van AVC-technologieën te ontdekken, hebben onze experts met de D-Box een uniek mobiel diagnosesysteem ontwikkeld. Het innovatieve hulpmiddel analyseert de invloed van trillingen en andere parameters, zoals de doorloopsnelheden, snelheid, type sorteerbanden en de voorkeur voor zendingsformaten, op de meetresultaten.

Vervolgens bepaalt onze software de nauwkeurigheids- resp. ijkeenheden voor weegschalen met of zonder AVC en vergelijkt de resultaten betrouwbaar met elkaar. Onze specialisten voeren deze analyse direct ter plaatse uit op een laptop die met de D-Box verbonden is. U hoeft nergens naar om te kijken. De beleidsmakers van uw bedrijf kunnen vervolgens uit de metingen van de D-Box het voor de specifieke toepassing geschikte weegsysteem afleiden en ook de ideale positionering ervan.

Meer te weten komen over de D-Box

Concurrentievoordelen behalen door middel van AVC

Voor bedrijven waarvan het bedrijfsmodel is gebaseerd op het vlekkeloze verloop van sorteerinstallaties of vrachtcentra, is er vanuit economisch perspectief veel te zeggen voor het gebruik van AVC.

Allereerst moeten bedrijven in deze branches rekening houden met wettelijke voorschriften, die een ijking van de weegsystemen vereisen. De precisie van de met behulp van AVC bereikte meetresultaten helpt niet alleen bij het nakomen van deze doelen, maar bespaart tegelijkertijd door het voorkomen van sancties heel wat kosten en moeite.

Bovendien gaat een foutieve afrekening van de transportkosten gepaard met diverse, deels verborgen kosten. Regelmatig worden zendingen met een lager gewicht genoteerd, als de AVC-module bepaalde stoorsignalen er niet uitfiltert. In plaats van het transportgoed in de correcte, duurdere categorie af te rekenen, loopt u als transporteur in deze gevallen potentiële winst mis.

In de pakketsector kunnen deze extra inkomsten duizenden euro's per dag bedragen.

Meetbaar meer kwaliteit door compensatie van trillingen

Vroeger was voor bedrijven een productieverplaatsing naar het buitenland de beste optie voor efficiënter economisch handelen. Maar deze trend kan altijd ombuigen, afhankelijk van beslissingen op het gebied van economisch beleid. In principe geldt voor verplaatsingen: de kosten voor demontage, transport en logistiek, ingebruikneming en validatie en kwalificatie van de productiefaciliteit moeten gering blijven. Deze whitepaper legt uit hoe weegcellen en de zogenoemde propriëtaire Active Vibration Compensation (AVC) de installatie en het gebruik van een fabricage-inrichting versnellen en de nauwkeurige registratie van gewichten garanderen. Lees hoe weegcellen alle soorten trillingen niet alleen uitfilteren, maar ook effectief compenseren en uw productieprocessen kwantitatief en kwalitatief nog beter maken.

Naar de download

Productzoeker
In 3 stappen naar uw oplossing
LinkedinYoutube
Newsletter
Blijf op de hoogte!