Markering met TQS: Meer dan alleen afdrukken!

Elke productie is uniek. De markering van een vouwdoos met snoepgoed vergt heel wat anders van een systeem dan bijvoorbeeld het afdrukken en aanbrengen van tamper-evident-etiketten. Hiervoor moet steeds rekening worden gehouden met alle branchespecifieke voorschriften. Bescherming van de consumenten kan op veel gebieden alleen worden bereikt door het naleven van omvangrijke richtlijnen.

Na het markeren van een verpakking volgt daarom idealiter altijd gelijk een controle van de aangebrachte gegevens, met name om dure terugroepacties te voorkomen. Als deze verificatie van het opschrift namelijk niet gebeurt, kunnen producten met onleesbare of zelfs foutieve markeringen in de handel terechtkomen. Is bijvoorbeeld de houdbaarheidsdatum duidelijk zichtbaar voor de consument? Kan het chargenummer zonder problemen worden geïdentificeerd en geeft het zonder tijdsverlies informatie over de productie? Of moet deze informatie net als andere informatie in de toekomst door 2D-codes ruimtebesparend worden verpakt? Met toenemende automatisering is het gewoonweg niet meer voldoende om producten alleen maar te bedrukken. Elke productie moet ook dienovereenkomstig kunnen controleren. Aan het einde van de lijn mogen er geen vragen onbeantwoord blijven.

Aan de hand van dit voorbeeld laten we zien hoe de inspectie en markering van kaas in de praktijk kan verlopen. U krijgt van ons een compleet systeem dat geheel is afgestemd op uw persoonlijke toepassing. Daarbij kunnen alle gekozen functies eenvoudig via de centrale toegang op het touchdisplay worden bediend. Als exploitant hoeft u niet meer aparte componenten op omslachtige wijze in te stellen. Met TQS van Wipotec wordt de productie eenvoudig weer hervat.

Al vanaf het begin controleren sensoren binnenkomende verpakkingen op de correcte grootte. Direct aansluitend wordt gemarkeerd; in dit geval met een speciaal patroonprintsysteem. Een camera verifieert vervolgens de markering. Gecodeerd of niet-gecodeerd: de afstemming tussen de modules gebeurt automatisch. Analoog daaraan is de controleweger volledig geïntegreerd en een uitwerper verwijdert zowel de producten met foutieve markeringen als de producten met afwijkende gewichtswaarden. Uiteindelijk gaan er uitsluitend producten over de band die voor 100 procent zijn gecontroleerd.

De markering van levensmiddelen
aan de hand van een voorbeeld met kaas

Bij het verwerken van bederfelijke producten in het algemeen en bij zuivelproducten in het bijzonder moet de kwaliteit van de inhoud altijd de prioriteit hebben. Daarom moet de inspectie van de producten volledig zijn. De juiste markering op de verpakking zorgt voor meer zekerheid bij de klant en verstevigt de positie van het merk en het imago van de fabrikant tegelijkertijd. Essentieel voor de eenduidige identificatie is bijvoorbeeld een chargespecifiek nummer dat zonder technische hulpmiddelen kan worden afgelezen. Bovendien mag de vervaldatum niet ontbreken, zodat consumenten al bij de aankoop een gefundeerde beslissing kunnen nemen en optimaal beschermd blijven. Dankzij jarenlange ervaring en branchespecifieke expertise helpt Wipotec u graag bij het aanbrengen en controleren van deze markeringen en van andere codecombinaties. Bekijk de volgende video voor meer informatie.

De variaties van TQS

Een perfect afgestemd systeem kan deze taak veel efficiënter uitvoeren dan componenten die pas later met elkaar zijn verbonden. Daarin ligt de kerngedachte van het Traceable Quality System TQS van Wipotec. Al in de eenvoudigste uitvoering werken een printer voor het markeren en een camera voor het verifiëren naadloos samen – geen inleren nodig! Maar dat is slechts het begin. Aanvullende modules kunnen net zo ongecompliceerd in dit harmonische systeem worden geïntegreerd en worden zo een echte uitbreiding van de basiseenheid.

Kom nu meer te weten over de mogelijkheden van de modulariteit. Uw persoonlijke TQS-oplossing kan over een groot aantal functies beschikken en veel productformaten ondersteunen. U kunt onze features naar believen combineren.

TQS eenvoudig toegepast

Slagerij Block House

"Met deze technologie zijn wij klaar voor de toekomst en kunnen we 2D-codes op onze producten plaatsen."

— Jörg Jablonski, directeur voor productie en techniek

Serialisatie – De farmaceutische industrie als voorloper

Ter bescherming van de consument en in de strijd tegen merkvervalsingen is de serialisatie van geneesmiddelen essentieel. Onze experts kennen de precieze impact van de meest uiteenlopende voorschriften en kunnen u daarom bij de toepassing ervan goed ondersteunen. Vooral met betrekking tot de markering van producten bestaan er op nationaal en internationaal niveau talloze wetten die hoge eisen stellen aan de kwaliteit van de codering. Bovendien bestaan er verschillende voorschriften voor op recept verkrijgbare geneesmiddelen en zelfzorgmedicijnen. Deze laatste worden in de meeste landen als voeding met einddata en chargenummers bedrukt, terwijl anders geserialiseerd wordt.

Ook de Food Safety Modernization Act (FSMA) uit de VS schrijft bijvoorbeeld een markering inclusief 2D-codering voor commercieel verhandelbare levensmiddelen voor en ontwikkelt daarmee tegelijkertijd de bepalingen voor de traceerbaarheid verder. Dergelijke doelstellingen heeft de nieuwe Digital Product Passport van de Europese Commissie, die de serialisatie van alle consumptiegoederen nastreeft. Wipotec heeft deze en soortgelijke ontwikkelingen in Europa en in de rest van de wereld van begin af aan begeleid. De daaruit voortgekomen expertise heeft een belangrijke invloed gehad op onze TQS End-of-Line-oplossingen, zodat hier met de hoogste precisie wordt gewerkt.

Maak gebruik van de ervaring van Wipotec en leer meer over brancheoverstijgende effecten:

Veilig serialiseren

Productzoeker
In 3 stappen naar uw oplossing
LinkedinYoutube
Newsletter
Blijf op de hoogte!