100% controle van markeringen op het product

In de meeste branches ontwikkelen productidentificaties zich steeds verder. Zowel consumenten als dienstverleners verlangen inmiddels naar een geheel nieuwe diepte van informatie, waarvan de weergave echter in geen geval meer ruimte op de verpakking mag innemen – een reden waardoor compacte 2D-codes momenteel duidelijk in opmars zijn.

Om hier van begin af aan problemen bij de levering en verkoop te voorkomen, houdt elke markering ook een adequate controle in, die idealiter gelijk na het afdrukken moet plaatsvinden. Bovendien moet een functionerend systeem eveneens in staat zijn om voor mensen leesbare markeringen zoals noodzakelijke houdbaarheidsdatums in de lijn veilig te verifiëren.

Vergeet daarom de steekproefsgewijze controle van afzonderlijke producten en ga voor een geautomatiseerde oplossing die 100 procent betrouwbaar werkt. Want een handmatige controle blijft gevoelig voor fouten, terwijl machinale inspectiesystemen uitsluitend correcte markeringen accepteren. Verder kan een dergelijke aanpak met het oog op het toenemende belang van tweedimensionale coderingen in de nabije toekomst al onvermijdelijk blijken, als zelfs de kleinste inconsistenties een opschrift onbruikbaar maken.

De mechanismes voor markering en controle moeten daarom een eenheid vormen. Binnen het Traceable Quality System TQS van Wipotec zijn de betreffende modules bij alle installaties optimaal op elkaar afgestemd. Printer en camera functioneren samen; de coördinatie verloopt geheel automatisch. Voor de besturing van deze en andere modules is bovendien een enkele human-machine interface voldoende.

De modulariteit van TQS betekent dat de systemen kunnen worden aangepast aan de gewenste toepassing. Bepaal zelf de precieze samenstelling en kies exact de componenten die de grootste voordelen opleveren voor uw bedrijf. Dankzij jarenlange ervaring kunnen onze experts u daar optimaal advies over geven. Een betrouwbare controle krijgt u speciaal met de combinatie van printer, camera en afvoer. Ontdek nu de vele mogelijkheden van TQS:

Onze modulaire opbouw

Inspectie volledig geïntegreerd!

Aan de hand van een voorbeeld van een doos bonbons laten we zien hoe een chargespecifiek opschrift kan worden gecontroleerd. Hiervoor moet eerst een passende lay-out worden gemaakt die alle noodzakelijke gegevens bevat. Gebruik daarvoor eenvoudig het bijbehorende touchscreen! Met ConfigureFast kunt u markeringen direct ter plekke bewerken en in een mum van tijd kleine en grote wijzigingen aanbrengen. De software leidt het resultaat vervolgens direct door naar de printer en camera, zodat beide modules steeds op elkaar zijn afgestemd. Het inleren van de componenten komt dus volledig te vervallen en zelfs bij uitgebreide correcties dreigt er geen stilstand meer in het reguliere bedrijf. Dit is een van de grote voordelen van het in detail doordachte systeemkarakter van TQS. Testruns kunnen in de toekomst worden bespaard.

Over de band lopen tenslotte de meest uiteenlopende verpakkingen in alle mogelijke vormen. Bij deze toepassing blijven we bij een klassieke vouwdoos die een chargeaanduiding bevat. Na het afdrukken volgt meteen de optische controle met behulp van de cameramodule. Als het apparaat een gebrek ontdekt, wordt het product onmiddellijk afgevoerd. Afhankelijk van de configuratie gebeurt de afvoer door de gewichtscontrole in dezelfde of een aparte bak. Door de modulaire opbouw van TQS bent u flexibel toegerust.

Doelgerichte chargecodering

Optie: Etiketteren als onderdeel van het systeem

Hebt u aanvullende features nodig om te voldoen aan de vereisten van uw branche? Uw individuele TQS-oplossing kan tegelijkertijd ook een module voor het etiketteren inhouden. In plaats van afdrukken, opplakken en inspecteren apart te besturen, kunnen alle functies probleemloos in de bestaande processen worden geïntegreerd. Het beproefde systeem van Wipotec maakt daardoor een comfortabel gebruik via een centrale interface mogelijk, die in de dagelijkse toepassing veel hulpbronnen vrijgeeft en tijd bespaart. Daarbij kan de controle van de etiketten ofwel voor ofwel na de aanbrenging ervan plaatsvinden – afhankelijk van de vereisten voor uw productie.

Totaalcontrole

In het middelpunt van alle inspanningen om extreem betrouwbare controlemechanismes in een afgestemd systeem voor de inspectie van productverpakkingen te implementeren, staat de visuele verificatie. Wipotec zet voor dit doel ultramoderne cameramodules in die heel efficiënt en vooral uiterst nauwkeurig werken. Deze apparaten zijn uitermate geschikt voor de controle van markeringen in zowel code als schriftvorm.

Waar medewerkers vaak kleinere gebreken op het opschrift kunnen missen, ontgaat de camera niets. Deze nauwkeurigheid is een van de pijlers voor de volledige traceerbaarheid van producten, zoals dit wordt voorgeschreven in de farmaceutische industrie. Iedere fabrikant kan echter profiteren van tegen vervalsing beveiligde coderingen en daardoor zijn klanten beschermen. Daarom biedt TQS een volledig geïntegreerde module voor de optische inspectie die zonder inleertijd aansluit op uw systeem.

Voorbereid op de toekomst

In de detailhandel is de overstap van eendimensionale markeringen naar tweedimensionale coderingen al in volle gang. Vanwege de complexiteit en veelzijdigheid van deze 2D-codes moet het afdrukken hiervan op de productverpakking in de toekomst aan heel andere maatstaven voldoen. Parallel daaraan mag de controle niet achterblijven.

De nieuwe markeringen moeten over de gehele supply chain makkelijk leesbaar zijn, zowel voor de scanner van de leverancier als voor de smartphone van de consument. In de bandbreedte van de toepassing zit namelijk het grote voordeel: Een QR-code kan bijvoorbeeld aan elke doelgroep verschillende elementen tonen. Kom meer te weten over de kansen van deze technologie:

Het voordeel van 2D

Toepassingsvoorbeelden: De controle van kaas en geneesmiddelen

Bepaalde branches stellen hogere eisen aan de markering van een verpakking. Bij farmaceutische producten is serialisatie al lang een verplichting. De kwaliteit van het drukresultaat moet voldoen aan nauwkeurig vastgelegde vereisten. Daardoor is het gebruik van een camera verplicht. Als de afzonderlijke modules hier niet perfect in een systeem samenwerken, zijn problemen onvermijdelijk. Bij de afvoer zijn minieme vertragingen al voldoende en het foute product wordt uitgeworpen.

Maar ook bij levensmiddelen mag de correcte vervaldatum en het bijbehorende chargenummer niet ontbreken. Gebrekkige markeringen kunnen bij deze gegevens leiden tot grote terugroepacties die bij alle handelspartners snel het vertrouwen in een merk doen wegnemen. Daarom volgt bij de in de video voorgestelde TQS-oplossing na het afdrukken direct de inspectie. Uiteindelijk moet alleen de juist gemarkeerde kaas bij de klant aankomen.

Uit ervaring blijkt dat een systeem waarbij de markering en controle samenwerken de beste resultaten oplevert. Uw focus kan vandaag nog op het afdrukken van tekst liggen, terwijl u morgen al gereed bent voor de nieuwe code. Met TQS van Wipotec is uw bedrijf toekomstbestendig toegerust.

Productzoeker
In 3 stappen naar uw oplossing
LinkedinYoutube
Newsletter
Blijf op de hoogte!