Toepassingsmogelijkheden voor dynamische doorvoerweegschalen in de CEP-branche, de postsector en de intralogistiek

De dynamische weegtechniek maakt het voor wereldwijde aanbieders in de CEP-branche, de postsector en de intralogistiek mogelijk om nauwkeurige informatie over het pakketgewicht te verkrijgen bij hogesnelheidstoepassingen voor verzending, opslag en e-commerce. Nauwkeurige pakketgewichten, die worden verkregen terwijl de pakketten met hoge snelheid bewegen, maximaliseren de operationele efficiëntie en zorgen voor nauwkeurige facturatie. Het komt erop neer dat aanbieders in de CEP-branche, de postsector en de intralogistiek dankzij efficiënte dynamische doorvoerweegschalen winstgevender worden en tegelijkertijd ook de verzendnauwkeurigheid kunnen verbeteren en klantenservice van hoge kwaliteit kunnen bieden.

Op deze pagina vindt u meer informatie over:

 • Dynamische doorvoerweegschalen in de CEP-branche (Courier, Express, Parcel)
 • Dynamische doorvoerweegschalen in de postsector
 • Dynamische doorvoerweegschalen in de intralogistiek

Nu contact opnemen

Dynamische doorvoerweegschalen in de CEP-branche (Courier, Express, Parcel)

Vóór de razendsnelle ontwikkeling van het online winkelen (oftewel e-commerce), hield de CEP-branche zich voornamelijk bezig met traditionele B2B-bedrijven. Deze B2B-bedrijven hadden over het algemeen vastgelegde pakketafmetingen en -gewichten voor het verzenden van eenvoudige, niet-gepalletiseerde kleine pakketten met een laag volume. Toen B2C-bedrijven in de e-commerce begonnen met de verkoop en levering van alles naar iedereen waar dan ook ter wereld, werden de verzendvoorwaarden van de branche steeds complexer.

Om ervoor te zorgen dat de e-commerce-branche kon overleven en groeien, heeft de CEP-branche nieuwe technologieën moeten implementeren voor het wegen, afmeten en behandelen van pakketten om de exponentiële stijging in de complexiteit van kleine pakketten (50 kg of minder) aan te kunnen. Het toepassen van nieuwe dynamische doorvoerweegschalen maakt het voor CEP-aanbieders mogelijk om het volume, de nauwkeurigheid, de verzendsnelheden en de verschillende pakketafmetingen te verwerken die nu vanzelfsprekend zijn in e-commerce en in de transportlogistiek.

 • Als er minder tijd wordt besteed aan het wegen en sorteren, kunnen pakketten sneller worden geleverd.
 • Meer flexibiliteit bij pakketten dankzij de dubbele weegschaal.
 • Het ontwerp van de HC-FL-2 multiweegschaal zorgt voor een doorvoerstijging van 60% ten opzichte van andere enkele weegschalen.

Toepassing van dynamische doorvoerweegschalen in de CEP-branche

Dynamische doorvoerweegschaal voor kleine tot middelgrote pakketten

De EC-M Smalls- weegschaal wordt gebruikt in veel verschillende toepassingen voor pakjes, pakketten en brieven/platte poststukken in e-commerce, de CEP-branche en de postsector. Productietoepassingen en geautomatiseerde work-in-process-toepassingen met stuksgewichten onder 15 kg en transportsnelheden lager dan 1,2 m/s kunnen ook profiteren van het robuuste ontwerp en het aantrekkelijke prijskaartje.
 

Dynamische dubbele doorvoerweegschaal voor middelgrote tot grote pakketten

De HC-FL multiweegschaal, ook wel de dubbele weegschaal genoemd, levert een gecertificeerde highspeed-pakketweegdoorvoer met extra flexibiliteit wat betreft pakketafmetingen en afstand voor CEP-toepassingen. De multiweegschaal bestaat uit twee enkele weegschalen achter elkaar, die onafhankelijk van elkaar of als 'tandem' kunnen werken. Onafhankelijke weging gebeurt automatisch bij kleinere pakketten. Hierdoor kunnen twee kleinere pakketten tegelijkertijd worden gewogen, terwijl zeer lange pakketten gewogen kunnen worden als de twee dynamische weegschalen samenwerken. Dit inherente voordeel van de dubbele weegschaal leidt tot een snellere doorvoer bij de pakketsortering met nauwkeurigere pakketgewichten, en biedt CEP-aanbieders verbeterde mogelijkheden voor omzetgroei. Snelheid en prestatie is waar het allemaal om draait bij het gebruik van dynamische weegschalen.

Toepassing van dws-systemen in de CEP-branche

DWS-systemen bieden aanzienlijke kostenvoordelen voor CEP-aanbieders (Courier, Express, Parcel).

DWS-systemen, oftewel systemen voor afmeten, wegen en scannen, scannen afzonderlijke pakketlabels terwijl tegelijkertijd nauwkeurige informatie over het pakketgewicht en de afmetingen wordt vastgelegd. Bij een DWS-toepassing gaat het erom het juiste pakketgewicht vast te leggen en dat gewicht te koppelen aan de juiste klant, zodat een nauwkeurige facturatie voor de bezorging kan plaatsvinden. Het correct koppelen van een verzendlabel van een specifiek pakket aan een nauwkeurig pakketgewicht biedt CEP-aanbieders verschillende mogelijkheden voor het verhogen van de omzet, waaronder:

 • Minder fouten in de facturatie.
 • Nauwkeurigere transporttarieven dankzij accuratere pakketgewichten.
 • Door specifieke pakketgewichten aan labelinformatie te koppelen, wordt het vrachtvermogen verbeterd.

Vind de passende dynamische weegoplossing voor uw toepassing

Meer informatie​​​​​​​

Dynamische doorvoerweegschalen in de postsector

De dynamische briefweger van Wipotec is een sleutelcomponent van het weegsysteem in vele wereldwijde postverwerkings- en postdistributiecentra, waaronder de Sectional Center Facilities (SCF) van de United States Postal Service (USPS). Maximaal drie van onze briefwegers kunnen parallel worden geschakeld om een doorvoersnelheid tot wel 60.000 brieven per uur te bereiken. Voor posttoepassingen in de EU is de Wipotec briefweger MID-goedgekeurd voor highspeed-briefwegertoepassingen.

De eenvoudige integratie van de machine in een verticaal dynamisch briefwegersysteem is een groot toepassingsvoordeel van de dynamische briefweger van Wipotec. Het gepatenteerde transportsysteem van onze briefweger voorkomt opstoppingen en zorgt ervoor dat de brieven vrij in lengterichting staan, waardoor het gewicht snel kan worden geregistreerd. Er zijn verschillende transportsystemen beschikbaar voor het verwerken van brieven of platte poststukken.

Zelfs in omgevingen met sterke trillingen zijn de snelheids- en nauwkeurigheidseisen die de postsorteercentra aan dynamisch wegen stellen geen enkel probleem voor de dynamische briefweger van Wipotec. Deze briefweger gaat lang mee en is bestand tegen de belastingen die voorkomen in verwerkings- en distributiecentra voor brieven.

Dynamische doorvoerweegschalen in de intralogistiek

Onder de term 'logistiek' wordt in principe verstaan hoe een verzendbedrijf een willekeurig pakket van punt A naar punt B transporteert. 'Intralogistiek' betekent dat door middel van logistieke technologie en best practices pakketten binnen een productiefabriek, logistiek centrum of distributiecentrum efficiënt van het punt van goederenontvangst naar het punt van verzending worden getransporteerd. Intralogistiek optimaliseert de logische stroom van pakketverzendingsinformatie en van de pakketten zelf binnen een gebouw.

Net als in de logistiek is de snelle en accurate registratie van het pakketgewicht en de pakketafmetingen essentieel in de intralogistiek. Doorvoerweegschalen, d.w.z. dynamische weegschalen, en pakketmeetsystemen registreren op dynamische wijze het gewicht en de afmetingen bij ontvangst van de pakketten en voegen deze informatie samen met de informatie van de pakketlabels. Deze gecombineerde pakketinformatie wordt gebruikt door het besturingssysteem om het pakket ofwel op een optimale locatie op te slaan voor later gebruik en verzending, ofwel om het pakket onmiddellijk te transporteren naar waar het moet zijn, buiten of binnen het gebouw. Dynamische weegtechniek en pakketmeetsystemen leveren cruciale informatie over het pakketgewicht en de pakketafmetingen, die nodig is voor elk intralogistiek systeem om de efficiëntie en winstgevendheid van het bedrijf te maximaliseren.

Toepassing van dynamische doorvoerweegschalen in de intralogistiek

Dynamische weegschaal in het magazijn voor lichte tot middelzware vrachtstukken

De HC-Warehouse dynamische weegschaal is geoptimaliseerd voor het gebruik in intralogistieke toepassingen. Bij de goederenontvangst in een magazijn moet de informatie over gewicht en afmetingen van de goederen correct worden geregistreerd en beheerd om de operationele efficiëntie van het magazijn te waarborgen. Hetzelfde geldt voor het gebruik van doorvoerweegschalen in de productie, eindmontage en orderverzameling. Een dynamische weegschaal zoals de EC-Warehouse doorvoerweegschaal van Wipotec is een economische oplossing voor toepassingen waarbij het pakket of artikel minder weegt dan 35 kg en de streef-transportsnelheid lager is dan 1,2 m/s.

Dynamische doorvoerweegschalen voor middelzware tot zware vrachtstukken

Dynamische weegsystemen van Wipotec, vaak doorvoerweegschalen genoemd, zijn industriële weegschalen die verkrijgbaar zijn in vele verschillende configuraties en die geschikt zijn voor een breed scala aan doorvoertoepassingen. In het middensegment bieden we verschillende modellen dynamische doorvoerweegschalen aan voor gewichten tot 30 kg, 60 kg en 150 kg. Deze enkele weegschalen worden gebruikt in een groot aantal uiteenlopende doorvoertoepassingen, bijvoorbeeld bij opslag, bandenproductie, het wegen van gedeeltelijk gemonteerde groepen in productie, pakketverzending en pakketdistributie. Dynamische weegsystemen zijn uitermate geschikt voor toepassingen waarbij zakjes, grote zakken en blikken industrieel gewogen moeten worden. Voorbeelden van producten met deze verpakkingen zijn fruit en groente, hondenvoer, diervoeder en bouwmaterialen zoals verf en chemicaliën.

Toepassing van DWS-systemen in de intralogistiek

DWS-systemen bieden ook aanzienlijke systeemverbeteringen voor toepassingen in de intralogistiek, e-commerce en opslag.In zogenoemde 'order fulfillment warehouses', die gangbaar zijn in de intralogistiek, logistiek en e-commerce voor de verdere verzending van voltooide goederen, worden DWS-systemen gebruikt voor het scannen en wegen van de inkomende goederen. Deze systemen registreren het betreffende product en het gewicht hiervan, en sturen deze informatie door naar het magazijnbeheersysteem. Het beheersysteem gebruikt deze informatie voor verschillende doeleinden, waaronder voor het toewijzen van de opslaglocatie binnen het magazijn. Uitgaande klantorders doorlopen ook een DWS-systeem om het correct volgen van de zending en het correct toewijzen van transporttarieven te waarborgen, net zoals in de CEP-toepassing.

Verbeteringen van intralogistiek, e-commerce en logistieke systemen door DWS-systemen zijn onder andere:

 • Nauwkeurige locatie- en gewichtsgegevens voor afzonderlijke goederen
 • Hogere klanttevredenheid door snellere orderverzameling en afhandeling van klantorders
 • Uitgebreidere tracking-informatie en verbeterde nauwkeurigheid van de facturatie

Vind de passende dynamische weegoplossing voor uw toepassing

Meer informatie

DWS-systemen voor volumineuze goederen

Volumineuze goederen, ook wel 'oversized cargo' genoemd, zijn goederen zoals meubelen, matrassen en andere huishoudelijke artikelen die online worden verkocht door e-commerce-bedrijven zoals Amazon, IKEA, Wayfair, Crate and Barrel en warenhuizen. Bezorgdiensten zoals FedEx, DHL en UPS maken gebruik van DWS-systemen voor het beter organiseren van de 'laatste mijl' bij het leveren van deze volumineuze goederen. Leveringen van volumineuze goederen zorgen momenteel, gestimuleerd door e-commerce, voor een omzet van 3,7 miljard dollar per jaar. Verwacht wordt dat dit binnen tien jaar stijgt naar 12 miljard dollar. In de B2C e-commerce-industrie zijn volumineuze goederen het snelst groeiende transport- en logistieksegment.

Door gebruik te maken van een DWS Irregular-systeem voor het beheren van volumineuze goederen zijn er minder speciale maatregelen nodig voor de omgang met deze artikelen met afwijkende afmetingen. Het dynamisch registreren van het gewicht en de afmetingen van de volumineuze goederen draagt bij aan de automatisering van het facturatieproces voor artikelen tot 150 kg. Nauwkeurige registratie van gewicht en afmetingen verhoogt de verzendnauwkeurigheid terwijl de afhandelingskosten dalen.

Nu contact opnemen

Productzoeker
In 3 stappen naar uw oplossing
LinkedinYoutube
Newsletter
Blijf op de hoogte!