Klanttevredenheidsenquête bij Wipotec

Klanttevredenheidsenquête bij WIPOTEC

Zeer goed resultaat bij productkwaliteit en deskundigheid van onze medewerkers

Om de twee jaar onderzoeken wij, volgens verschillende criteria, de tevredenheid van onze wereldwijde klanten met betrekking tot onze producten en onze service. Zo krijgen wij een heel goed inzicht in de ervaringen en verwachtingen van onze klanten met Wipotec.

Bij de klanttevredenheidsenquête van dit jaar waren ca. 1000 klanten uit alle sectoren uitgenodigd om ons te beoordelen. Deze klanten hadden in de voorgaande 12 maanden onze producten of diensten gekocht. Ondanks de voor enquêtes gebruikelijke respons in zijn geheel, willen we in de toekomst nog meer respons krijgen vanuit onze internationale klantenkring.

Op de vooraf gedefinieerde schaal van 1 tot 5 lag de uiteindelijke Customer Satisfaction Score op 3,8. Dat betekent ten opzichte van de laatste enquête een lichte daling, maar het is toch een goede score in het bovenste kwart en voor ons een aansporing om in de volgende enquête weer een verbetering te bereiken. Een belangrijk resultaat is dat onze productkwaliteit en toptechnologie en de deskundigheid van onze medewerkers zeer goede scores behaalden. Dit wijst ons erop dat ons bedrijfsmotto "Innovation, Passion, First" ook door onze klanten wordt ervaren.

Wensen voor verbetering zien onze klanten op het gebied van prijsniveau en levertijd. Deze beoordeling pakken we graag op, in de wetenschap dat aan hoogwaardige inspectietechniek een prijskaartje hangt en dat in de huidige wereldwijde marktcontext leveringsprocessen en -ketens onder druk staan.

Om de tevredenheid te behouden en te verhogen, gaan wij door met het continu verbeteren van ons klantrelatiemanagement. Op de voorgrond staan daarbij maatregelen om onze services nog sneller te realiseren. Door de speciale klantenfeedback kunnen onze medewerkers nog gerichter met onze klanten overleggen.

Hartelijk dank aan alle deelnemers die tijd genomen hebben voor de enquête en aan al onze klanten voor hun loyaliteit aan ons.

Productzoeker
In 3 stappen naar uw oplossing
LinkedinYoutube
Newsletter
Blijf op de hoogte!