Uitstekende eigenschappen van TQS

Zodra serialisatielijnen draaien, komen farmaceutische bedrijven voor de uitdaging te staan van het beheren van meerdere extra dataflows die gerelateerd zijn aan het serialisatieproces. Er moeten veel verschillende codelay-outs gemaakt en gearchiveerd worden in korte tijd. Om dit proces efficiënter en georganiseerder te maken, vereisen deze lay-outs een centraal managementsysteem.   

Uw voordelen in een oogopslag

 • Betere consistentie van de lay-out
 • Centralisatie van de lay-outsjabloon
 • Sneller aanmaken van lay-outs
 • Beter lay-outmanagement
 • Minder fouten in de lay-out
 • Geen extra camera-instelling vereist

Layout Software Interface

De lay-out software-interface voor TQS-serialisatie en aggregatie-oplossingen maakt het mogelijk verbindingen te maken met alle beschikbare lay-outmanagementsoftware. Naast de mogelijkheid van het creëren van verschillende lay-outs direct op TQS-machines, kunnen er met deze nieuwe functie ook direct vanaf een desktopcomputer lay-outs gemaakt worden, via externe lay-outmanagementsoftware. TQS-machines kunnen verbinding maken met een externe lay-outsoftware via een sitemanagementsysteem (L3); de lay-outs kunnen direct opgeslagen worden in het Enterprise Resource Planning-systeem (ERP). De lay-outsoftware kan elk softwareprogramma zijn dat volledig lifecyclebeheer van de lay-out biedt, van ontwerp en goedkeuring tot productie.

Lay-outontwerp, beheer en goedkeuringsprocessen optimaliseren

LSI biedt aanzienlijke voordelen wanneer een bedrijf serialisatielay-outs moet maken op meerdere locaties. In dit geval kan lay-outmanagementsoftware dienen als het centrale toegangspunt voor alle goedgekeurde gebruikers. Dit maakt synchronisatie van lay-outs en sjablonen mogelijk op verschillende locaties. Een lay-out die wordt aangemaakt voor een specifieke verpakking kan gesynchroniseerd worden op alle locaties, wat de tijd en moeite van het creëren van dubbele lay-outs bespaart. Hierdoor wordt inconsistentie van lay-outontwerpen voor verschillende locaties voorkomen.

Lange insteltijden voor lay-outs en downtime van de machine voorkomen

Door een lay-out in te stellen vanaf een desktopcomputer voorkomt u dure downtime van de machine die nodig is om de lay-out aan te maken in de machine-interface. De printdata wordt tegelijkertijd naar de printer en de camera's gestuurd. In tegenstelling tot andere beschikbare oplossingen, bespaart dit eenvoudige proces u de complexe, foutgevoelige configuratie van de afzonderlijke eenheden. De gebruiker bespaart dus tijd door in een centrale software te werken. LSI maakt het mogelijk de lay-outs gelijktijdig naar de serialisatie- en aggregatiemachines op alle lijnen te versturen. Hierdoor hoeft u geen overbodige lay-outs te creëren op verschillende lijnen. Met LSI kunt u een reeds bestaande order snel en eenvoudig aanpassen. Deze functie is vooral belangrijk om flexibel te kunnen zijn en snel te kunnen reageren op wijzigingen aan de lay-out. 

Complexiteit van de lay-out verminderen en gecentraliseerde lay-outsjablonen mogelijk maken

Met lay-outmanagementsoftware kunt u de complexiteit bij het creëren van lay-outs aanzienlijk verminderen en ze direct opslaan in het ERP-systeem. Deze optie is een effectieve manier om alle lay-outs op een centrale locatie op te slaan en inconsistentie van lay-outs en datasilo's te voorkomen.

ConfigureFast: voor zeer eenvoudige en snelle bediening

De bediening van TQS is intuïtief en ideaal; dankzij ConfigureFast biedt TQS maximale flexibiliteit gecombineerd met een zeer eenvoudige bediening. Bij ConfigureFast worden het transportsysteem, de codeereenheid, camera, weegschaal en etiketteermachine vanuit slechts één programma bestuurd. Dit betekent dat de operator instellingen bij het wisselen van product gemakkelijk kan wijzigen en dus te maken heeft met korte omsteltijden. Het anders gebruikelijke, langdurige wisselen tussen verschillende gebruikersinterfaces vervalt geheel. Deze continuïteit geldt voor alle aggregatieniveaus.

TQS met ConfigureFast: zeer eenvoudige bediening via slechts één software-interface

In TQS worden zowel de inhoud als de lay-out van de gewenste afdruk tegelijkertijd door middel van ConfigureFast gegenereerd. De afdrukgegevens worden tegelijkertijd naar de printer en de beeldverwerking gestuurd. Deze eenvoudige bediening bespaart u het bekende en vaak omstandige instellen van de verschillende afzonderlijke systemen. Door de afdrukgegevens te gebruiken, beschikt de camera al over de pixelinformatie van het afdrukbeeld. Het is hierdoor niet meer nodig om alle camera's via handmatig aangemaakte afdruksjablonen in te leren, zoals eerst het geval was en waaraan de nodige risico's waren verbonden. De operator bespaart tijd doordat hij in slechts één systeem werkt, dat volledig geïntegreerd is en centraal via het touchscreen wordt bediend.

Hierop kunnen ook grote hoeveelheden informatie overzichtelijk worden weergegeven. U hebt direct een goed overzicht en u kunt wijzigingen overeenkomstig uw gebruikersrechten interactief en eenvoudig aanbrengen.

U bedient en stuurt via ConfigureFast zowel onze thermische inkjet- (TIJ) resp. CO₂ laserprinter als de thermische overdrachtsprinter (TTO) voor etiketten. U merkt zo geen verschil bij de bediening van de verschillende technologieën. De lay-out van de afdruk wordt steeds op zeer eenvoudige wijze aangemaakt. Het instellen van alle TQS-machines vindt zo heel eenvoudig en intuïtief plaats.

Voordelen

 • Comfortabele bediening via slechts één software-interface
 • Snel en eenvoudig instellen van de TQS-machines voor minimale stilstandtijden
 • Korte omsteltijden bij het wisselen van product voor maximale productiviteit

Zeer nauwkeurig producttransport voor de beste afdrukkwaliteit

Het veilige transport van alle verpakkingen wordt gewaarborgd door de Wipotec NT-bandtechnologie, die zich al jaren heeft bewezen en ook dient als basis voor het zeer nauwkeurig wegen. Door het gebruik van dit beproefde modulesysteem is het mogelijk om een groot spectrum aan productdimensies te realiseren.

De speciaal voor de productserie TQS ontwikkelde bovenbanden, die traploos in hoogte en breedte kunnen worden versteld, nemen de vouwdozen veilig over en zorgen voor de noodzakelijke geleiding. De tandriemen voor het transport zijn daarbij uitgerust met een speciale rubberen coating voor een goede grip, zodat de verpakking zo goed mogelijk wordt gesteund. Kleine toleranties in de hoogte van de vouwdozen worden gecompenseerd. Glij- en verpakkingsbewegingen tijdens het afdrukken zijn daardoor uitgesloten. Bovendien wordt een hoge nauwkeurigheid voor wat betreft het afdrukken en de verificatie gewaarborgd, die met behulp van optionele synchronisatiesensoren zelfs nog verhoogd kan worden.

TQS: open XML-interfaces voor veilig en betrouwbaar gegevenstransport

Het maakt niet uit hoe uw actuele IT-structuur eruit ziet: u moet de benodigde resp. gegenereerde Track & Trace-gegevens daarin op betrouwbare wijze kunnen integreren. Daarbij geldt: hoe minder extra modules er hoeven te worden geïnstalleerd, des te beter.

TQS kiest voor het gebruik van open XML-standaardinterfaces om geen bedrijfsgebonden oplossing te creëren. De Line Manager van TQS zorgt voor minimale IT-kosten. De opdrachtgegevens voor de productie kunnen direct in de machine worden ingevoerd. De Line Manager werkt op een van de TQS-modules van de lijn en kan eenvoudig en gemakkelijk worden aangesloten op een groot aantal Level 3-aanbieders.

De essentie van de Line Manager is de productiedatabase, waarin de gegevens tijdens het productieproces worden opgeslagen. Door de lokale tussenopslag is de productielijn beveiligd tegen tijdelijke uitval van de server of netwerkinfrastructuur. De permanente gegevensopslag vindt alleen plaats in Level 3-systemen.

 

Voordelen

 • Flexibel databasesysteem voor gegevensbeheer
 • Gestandaardiseerde XML-interface voor maximale flexibiliteit
 • Eenvoudige aansluiting op het fabriekssysteem voor maximale productiviteit

Verificatie en inline grading

Alle TQS-serialisatiemachines (TQS-SP en TQS-HC-A) hebben een functie om de afdrukkwaliteit van de opgedrukte codes inline te controleren. Deze controle (grading) vindt plaats terwijl de verpakking wordt doorgevoerd en is gebaseerd op ISO/IEC 15415 (voor 2D-codes) resp. ISO/IEC 15416 (voor 1D-codes).

Deze analyse is een goede indicatie voor de afdrukkwaliteit en wordt als trendweergave gebruikt. Inline grading vervangt niet de volwaardige verificatie van het afdrukresultaat die aan de normen voldoet.

Traceability+

Een centraal element van Track & Trace is de traceerbaarheid van de producten aan de hand van het serienummer. Door behalve de relevante serialisatieparameters ook andere productkenmerken te registreren, heeft TQS hiermee de beschikking over een belangrijk uniek verkoopargument. Hiertoe behoren bijvoorbeeld het gewicht en de codekwaliteit, die samen met het serienummer worden opgeslagen. Deze EXTRA gegevens kunnen op diverse manieren worden gebruikt bij het controleren van de productiekwaliteit.

Veilige remote service voor minimale stilstandtijden

Remote services volgens de hoogst mogelijke veiligheidsnormen

Zoals al bij consumptiegoederen waar te nemen valt, zijn ook machines in farmaceutische productieomgevingen onderhevig aan de digitaliseringstrend en zijn vandaag de dag koppelingen met bedrijfsnetwerken en internet mogelijk. Wipotec stelt hier voor producerende farmaceutische bedrijven met gebruikmaking van de nieuwste IT-veiligheidsnormen een veilige remote service beschikbaar om realtime-services op afstand te leveren. Deze ontwikkeling biedt ongekende mogelijkheden die leiden tot een snellere dienstverlening door de serviceafdeling en een minimalisatie van de stilstandtijden.

Uw voordelen in één oogopslag:

 • Kortere stilstandtijden van de productielijn door snellere foutdiagnose en probleemoplossing
 • Realtime-ondersteuning bij ingebruiknemingen, Functietesten en systeemdiagnoses
 • Lagere kosten (geen transferkosten of wachttijden)
 • Veilige toegang dankzij firewall

Volledige gegevensbeveiliging dankzij op firewall gebaseerde VPN remote service-tool

Wipotec rust hiertoe alle TQS-machines uit met een innovatieve en op firewall gebaseerde VPN remote service-tool. VPN staat voor Virtual Private Network en biedt de mogelijkheid om een versleutelde verbinding via internet tot stand te brengen en hierbij gegevensbeveiliging te garanderen. Het gebruik van de remote service-tool van Wipotec verhoogt de efficiëntie van het onderhoud en heeft bovendien als voordeel dat een veilige externe koppeling van de TQS-machines mogelijk wordt gemaakt. De remote service-tool van Wipotec  is qua systeem naadloos in de bestaande business-IT te integreren. Deze dient ter bescherming van de klant en tot waarborg van de algehele gegevensintegriteit.

Alleen u hebt te allen tijde de controle over de omvang en het tijdstip van de externe toegang

Wipotec ondersteunt zijn klanten bij het gebruik van het remote service-tool door een veilige smartcard-aanmeldprocedure. De koppeling vindt plaats via een webportaal. Alleen uw team kan via een hardwareschakelaar in de schakelkast de toegang tot de TQS-machine vrijgeven om de remote service in te schakelen. Op deze manier hebt u te allen tijde de controle over de omvang en het tijdstip van de externe toegang. Een uitgekiend beveiligingsconcept zorgt ervoor dat Wipotec zijn klanten remote services volgens de hoogst mogelijke veiligheidsnormen kan aanbieden.

Intelligente oplossingen voor meer veiligheid op het gebied van medicijnen

Tamper-evident verzegeling

Een belangrijk onderdeel bij het voldoen aan de Europese wetgeving met betrekking tot de veiligheidskenmerken van geneesmiddelen is de tegen manipulatie beveiligde sluiting van de afzonderlijke verpakkingen. De zogenaamde tamper-evident-sluiting kan op meerdere manieren worden toegepast. Bij de serialisatiemodules TQS-SP en TQS-HC-A gebruiken wij onze zeer compact ontworpen tamper-evident etiketteermachine om veiligheidslabels aan te brengen. Ons speciale systeem met bovenbanden zorgt voor voldoende steun voor de vouwdozen.

Etikettering met inline thermische overdrachtsafdruk

Het is bij diverse toepassingen noodzakelijk om de afzonderlijke verpakkingen ook te voorzien van landspecifieke etiketten of vignetten. In de machines TQS-SP, TQS-HC-A en TQS-BP vindt dit eveneens plaats door middel van compacte etiketteereenheden. Door het optionele gebruik van thermische overdrachtsprinters als aanvulling op de serialisatiemachines kunnen hier bijvoorbeeld flexibel chargegegevens of geserialiseerde vignetten worden opgedrukt.

Hallo! Waarmee kunnen we u helpen?

Productzoeker
In 3 stappen naar uw oplossing
LinkedinYoutube
Newsletter
Blijf op de hoogte!