Onze optredens op sociale media

Impressum

Informatie conform § 5 TMG (Telemediengesetz, Duitse telemediawet)

WIPOTEC GmbH
Adam-Hoffmann-Str. 26
67657 Kaiserslautern

Handelsregister: HRB 2317
Registratierechtbank: Kaiserslautern

 

Vertegenwoordigd door:
Theo Düppre, Dr. Werner Schmitz, Jens Kühn,
Udo Wagner, Michael Schläger

Contact
Telefoon: +49 (631) 34146-0
E-mail: info@wipotec.com

Btw-identificatienummer
Btw-identificatienummer conform § 27 a Umsatzsteuergesetz (Duitse wet op de omzetbelasting):
DE148637446

Verantwoordelijk voor de inhoud volgens § 55 lid 2 RStV (Rundfunkstaatsvertrag, Duits nationaal omroepverdrag)

WIPOTEC GmbH
Adam-Hoffmann-Str. 26
67657 Kaiserslautern
E-mail: marketing(at)wipotec.com

 

 

Gegevensverwerking door sociale netwerken

Wij onderhouden openbaar toegankelijke profielen in sociale netwerken. De afzonderlijke door ons gebruikte sociale netwerken vindt u verder hieronder.

Sociale netwerken zoals Facebook, X etc. kunnen uw gebruikersgedrag in de regel uitgebreid analyseren, als u hun website of een website met geïntegreerde socialemedia-inhoud (bijv. like-buttons of banneradvertenties) bezoekt. Door het bezoeken van onze socialemedia-presenties worden talrijke verwerkingen in werking gezet die relevant zijn inzake gegevensbescherming. In detail:

Als u op uw socialemedia-account bent ingelogd en onze socialemedia-presentie bezoekt, kan de exploitant van het socialemedia-portaal dit bezoek indelen bij uw gebruikersaccount. Uw persoonsgegevens kunnen in sommige gevallen echter ook worden geregistreerd als u niet bent ingelogd of geen account bij het betreffende socialemedia-portaal bezit. Deze gegevensregistratie gebeurt in dat geval bijvoorbeeld via cookies, die op uw eindapparaat worden opgeslagen of door registratie van uw IP-adres.

Met behulp van de zo geregistreerde gegevens kunnen de exploitanten van de socialemedia-portalen gebruikersprofielen opstellen, waarin uw voorkeuren en interesses zijn opgeslagen. Op deze manier kan op interesse gebaseerde reclame binnen en buiten de betreffende socialemedia-presentie aan u worden getoond. Indien u over een account bij het betreffende sociale netwerk beschikt, kan de op interesse gebaseerde reclame worden weergegeven op alle apparaten waarop u ingelogd bent of ingelogd was.

Houd er bovendien rekening mee dat wij niet alle verwerkingsprocessen op de socialemedia-portalen kunnen volgen. Afhankelijk van de aanbieder kunnen daarom evt. verdere verwerkingen worden uitgevoerd door de exploitanten van de socialemedia-portalen. Details hierover vindt u in de gebruiksvoorwaarden en gegevensbeschermingsbepalingen van de betreffende socialemedia-portalen.

Rechtsgrond

Onze optredens op sociale media moeten een zo uitgebreid mogelijke presentie op het internet waarborgen. Hierbij gaat het om een gerechtvaardigd belang als bedoeld in art. 6 lid 1 punt f) AVG. De door de sociale netwerken geïnitieerde analyseprocessen berusten evt. op afwijkende rechtsgronden, die door de exploitanten van de sociale netwerken moeten worden aangegeven (bijv. toestemming als bedoeld in art. 6 lid 1 punt a) AVG).
 

Verantwoordelijke en het doen gelden van rechten

Als u een van onze optredens op sociale media (bijv. Facebook) bezoekt, zijn wij samen met de exploitant van het socialemedia-platform verantwoordelijk voor de bij dit bezoek in werking gezette gegevensverwerkingsprocedures. U kunt uw rechten (inzage, rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van gegevens en klacht) in principe zowel tegenover ons als tegenover de exploitant van het betreffende socialemedia-portaal (bijv. tegenover Facebook) doen gelden.

Houd er rekening mee dat wij ondanks de gezamenlijke verantwoordelijkheid met de socialemedia-portaalexploitanten niet volledig invloed hebben op de gegevensverwerkingsprocedures van de socialemedia-portalen. Onze mogelijkheden richten zich in beslissende mate naar het ondernemingsbeleid van de betreffende aanbieder.
 

Bewaringstermijn

De direct door ons via de socialemedia-aanwezigheid geregistreerde gegevens worden van onze systemen gewist zodra u ons om de wissing verzoekt, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag vervalt. Opgeslagen cookies blijven op uw eindapparaat tot u deze wist. Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaringstermijnen – blijven onaangetast.

Wij hebben geen invloed op de bewaringstermijn van uw gegevens die door de exploitanten van de sociale netwerken voor eigen doeleinden worden opgeslagen. Informeer voor details hierover direct bij de exploitanten van de sociale netwerken (bijv. in hun privacyverklaring, zie hieronder).
 

Uw rechten

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te krijgen over herkomst, ontvanger en doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt bovendien een recht van bezwaar, op overdraagbaarheid van gegevens en een recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Verder kunt u de rectificatie, blokkering, wissing en onder bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens verlangen.

Sociale netwerken in detail

Facebook

Wij beschikken over een profiel bij Facebook. Aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (hierna Meta). De geregistreerde gegevens worden volgens Meta ook naar de VS en naar andere derde landen overgebracht.

Wij hebben met Meta een overeenkomst over gezamenlijke verwerking (Controller Addendum) gesloten. In deze overeenkomst wordt vastgelegd voor welke gegevensverwerkingsprocedures wij resp. Meta verantwoordelijk is, als u onze Facebook-pagina bezoekt. Deze overeenkomst kunt u via de volgende link inzien: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

U kunt uw reclame-instellingen zelfstandig in uw gebruikersaccount aanpassen. Klik hiervoor op de volgende link en log in: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

De gegevensoverdracht naar de VS wordt gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-commissie. Details vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.
 

Details vindt u in de privacyverklaring van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.
 

Het bedrijf beschikt over een certificering volgens het "EU-US Data Privacy Framework” (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS. Hiermee moet de naleving van Europese privacynormen worden gewaarborgd wanneer gegevens in de VS worden verwerkt. Alle volgens het DPF gecertificeerde bedrijven zijn verplicht om zich aan deze privacynormen te houden. Meer informatie hierover ontvangt u van onze aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

LinkedIn

Wij beschikken over een profiel bij LinkedIn. Aanbieder is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. LinkedIn gebruikt reclamecookies.

Als u LinkedIn-reclamecookies wilt deactiveren, gebruik dan de volgende link:https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

De gegevensoverdracht naar de VS wordt gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-commissie. Details vindt u hier: www.linkedin.com/legal/l/dpa en https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Details over diens omgang met uw persoonsgegevens vindt u in de privacyverklaring van LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

YouTube

Wij beschikken over een profiel bij YouTube. Aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Details over diens omgang met uw persoonsgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.


Het bedrijf beschikt over een certificering volgens het "EU-US Data Privacy Framework” (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS. Hiermee moet de naleving van Europese privacynormen worden gewaarborgd wanneer gegevens in de VS worden verwerkt. Alle volgens het DPF gecertificeerde bedrijven zijn verplicht om zich aan deze privacynormen te houden. Meer informatie hierover ontvangt u van onze aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

X (voorheen Twitter) *

Wij gebruiken de korteberichtendienst X (voorheen Twitter). Aanbieder is Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland.

U kunt uw X-privacyinstellingen zelfstandig in uw gebruikersaccount aanpassen. Klik hiervoor op de volgende link en log in:https://twitter.com/personalization.

De gegevensoverdracht naar de VS wordt gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-commissie. Details vindt u hier: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van X: https://twitter.com/de/privacy.

*is only used by the USA location

Productzoeker
In 3 stappen naar uw oplossing
LinkedinYoutube
Newsletter
Blijf op de hoogte!