TQS: automatische etiketteninspectie aan het einde van de lijn

Steekproeven zijn goed, maar een volledige controle is beter – daar zijn we van overtuigd. In elke productie kunnen hoge kwaliteitsstandaarden alleen door continue controles worden gehandhaafd. Slechts een complete automatisering kan dit waarborgen. Dit geldt voor de tussenstappen in het verpakkingsproces en voor de labels die aan het einde van de lijn worden aangebracht. Om ervoor te zorgen dat uw goederen geschikt zijn voor de handel, moet niet alleen het gewicht ervan kloppen. Ook de opschriften van de etiketten moeten perfect leesbaar zijn. Een betrouwbare inspectie van de inhoud mag daarom nooit achterwege blijven, ongeacht of het om tekst dan wel code gaat. Bovendien moet de etikettering zich steeds op de juiste plek bevinden.

Sommige branches hebben de voordelen van geverifieerde labels allang herkend en precieze voorschriften voor de markering vastgelegd. Zo geldt voor farmaceutische artikelen al sinds jaren een omvangrijke plicht tot serialisatie, waarbij elke markering geverifieerd moet worden. Steeds meer cosmeticafabrikanten, die eveneens met vervalsingen of manipulaties te kampen hebben, nemen hier een voorbeeld aan. Want zelfs zonder specifieke wetgeving is een beveiliging tegen foutieve etikettering de moeite waard. Uw bedrijf kan met duidelijk minder terugroepacties rekenen als u meer aandacht besteedt aan de controle van etiketten en een volledige controle toepast in plaats van steekproeven.

Een totaalsysteem, waarbij de camera voor de optische inspectie een vast onderdeel van de etiketteereenheid vormt, is daarom een groot voordeel. Indien net als bij ons Traceable Quality System de meest uiteenlopende modules in een centrale besturing zijn geïntegreerd, wordt het gebruik van uw installatie zeker niet gecompliceerder. Integendeel: gebruiksvriendelijkheid komt op de eerste plaats.

Etiketteninspectie met TQS

Automatische kwaliteitscontrole: de optische inspectie van etiketten

Bij een effectieve en kostenbesparende etiketteninspectie moet zo min mogelijk met de hand gebeuren. Een handmatige controle in de lopende productie kan trouwens toch al slechts steekproefsgewijs plaatsvinden, als u tenminste niet te veel snelheid wilt verliezen. Een geautomatiseerd systeem daarentegen zet voor de optische controle zeer nauwkeurige camera's in, die elk label betrouwbaar lezen. Als uw TQS-oplossing een fout herkent, voert een andere module het betreffende product direct af. Zo kan de hele productie uitvoerig en vooral automatisch worden gecontroleerd. Uw klanten ontvangen geen artikelen meer met geknikte, verkeerd gepositioneerde of onleesbare etiketten.

Bovendien zijn de noodzakelijke controlestappen vaak te omvangrijk om met een handmatige inspectie bij een etiket gegarandeerd alle details te kunnen registreren. De betreffende TQS-module controleert op zijn beurt naast de markering tegelijkertijd ook het aanbrengen van de labels en voorkomt daarmee allerlei mogelijke conflicten:

  • Is het etiket volledig op de verpakking aangebracht of ontbreken er misschien delen van de sticker?
  • Gaat het werkelijk om het juiste etiket, dat voor dit product was bedoeld?
  • Beschouwt het systeem de afdrukkwaliteit als hoogwaardig genoeg om aan uw eigen normen en die van uw handelspartners te voldoen?
  • Komen de voorgedrukte designelementen overeen met uw voorstellingen? Kan bijvoorbeeld het logo van uw bedrijf eenduidig worden geïdentificeerd?
  • Kloppen de variabele inhoud en in het bijzonder de houdbaarheidsdata, chargecoderingen of sinds kort ook de handige 2D-codes voor de detailhandel?
  • Bevindt het etiket zich bovendien op de juiste plaats?
  • Is de uitlijning correct, zodat er een uniform totaalbeeld ontstaat?

De etiketteninspectie van TQS bestrijkt een breed spectrum. Afhankelijk van de branche en het type product komen er echter extra controles bij. Een klassiek voorbeeld is hier het controlewegen van de goederen. Of bijvoorbeeld het vullen van flessen, waarbij cameramodules behalve de markering van de labels ook de dekselsluiting en zegelring controleren op kleurfouten en vermenging. Onze flyer over de automatische optische inspectie geeft u meer informatie over deze toepassing.

Markering en controle in de praktijk

Een etiketteereenheid moet in het beste geval onderdeel uitmaken van een afgestemd systeem, dat in uw productielijn diverse taken waarneemt. Want hoe meer functies van één leverancier afkomstig zijn, des te beter de afzonderlijke modules samenwerken. Dankzij het bij TQS fundamentele systeemkarakter vervalt daarmee elke vorm van inleren. De communicatie via de centrale human-machine interface verloopt uiterst soepel – zoals te zien in de voorgestelde toepassing. Met deze voor platte levensmiddelverpakkingen met twee etiketteermodules uitgeruste installatie kunt u niet alleen meerdere labels markeren en aanbrengen tijdens het doorvoeren, maar u kunt ook verifiëren, wegen en scannen op ongewenste vreemde voorwerpen. Dit voorbeeld toont opnieuw de mogelijkheden van modulariteit: u ontvangt van ons alle functies volledig geïntegreerd in een oplossing op maat.

Een gedetailleerd overzicht van onze modulaire etiketteersystemen vindt u in de flyer over dit onderwerp.

Gratis download

Etiketteren en inspecteren met serialisatie als doel

Een doorlopende serialisatie maakt de exacte toewijzing van uw goederen mogelijk op productniveau. U beschermt daardoor uw klanten en daarmee ook het imago van uw merk. Dit is te verwezenlijken door middel van het opplakken van geserialiseerde etiketten die de vereiste inhoud weergeven in voor mensen leesbare, niet-gecodeerde tekst en in machinaal leesbare code. Vooral bij producten waarvan de productie onderworpen is aan strikte voorschriften met betrekking tot omvang en kwaliteit van de markering, moet elk label worden geverifieerd.

Dit geldt onder andere voor geneesmiddelen, een prachtig voorbeeld van een succesvol toegepaste serialisatie. Aangezien farmaceutische producten directe invloed op het lichamelijk welzijn van mensen hebben, moet de etiketteninspectie hier nog nauwgezetter plaatsvinden. Verschillende normen karakteriseren daarom door grading van een label nauwkeurige beoordelingsmaatstaven, die een norm voor de fabrikant vastleggen. U moet de gegevens direct in de lijn verifiëren, idealiter nog vóór het aanbrengen. TQS biedt u daarvoor een afgestemd etiketteersysteem.

Uw producten horen in geserialiseerde flacons of flessen? De TQS-Bottle biedt modulaire oplossingen voor alle groottes en vormen. Onze compacte oplossing bevat alle modules die u nodig hebt voor de etikettering en de aansluitende controle.

Veilige serialisatie

Productzoeker
In 3 stappen naar uw oplossing
LinkedinYoutube
Newsletter
Blijf op de hoogte!