Markering met TQS: meer dan etiketteren!

Verpakkingen kunnen de meest uiteenlopende vormen aannemen en moeten voor de detailhandel toch volgens de voorschriften gemarkeerd zijn. Verschillende branches hebben hiervoor vaak totaal verschillende vereisten. Van het aanbrengen van voorgedrukte design-labels op de vlakke thermoforming-verpakkingen van de levensmiddelenindustrie, geserialiseerde etiketten boven en onder op trays met medische hulpmiddelen tot aan de verzegeling van vouwdozen voor farmaceutische artikelen – direct overhoeks op de kleppen door manipulatiebestendige tamper-evident etiketten. Tegelijkertijd worden medicijnen in flacons of potjes rondom geëtiketteerd, zoals bij glazen flessen van hoogwaardige gedistilleerde dranken.

In moderne productievestigingen is daardoor een efficiënt systeem voor het etiketteren onmisbaar, dat met tekst en code markeren kan. Het printen aan het einde van de lijn maakt de codering van specifieke charge-informatie of het aanbrengen van een serienummer tegen de achtergrond van volledige serialisatie mogelijk. Dienovereenkomstig mag de controle van deze gegevens niet uitblijven. Een onmiddellijke controle van de labels beschermt inhoudelijk correcte producten tegen afvoer, vermindert afval en reduceert daardoor de kosten. Geef voorrang aan efficiëntie.

Toekomstbestendige technologieën met vooruitziende blik inzetten: de inzetbaarheid van TQS gaat van het printen en aanbrengen van uw etiketten en het wegen van de producten tot aan de betrouwbare detectie van vreemde voorwerpen. Er is een heel scala aan combinatiemogelijkheden en ons ervaren team helpt u graag een stap in de goede richting te zetten.

Onze design-filosofie

De belangrijkste disciplines

Hoe verschillend verpakkingsvormen ook kunnen zijn, alle producten moeten over goed leesbare markeringen beschikken. De grootte, inhoud en positie van een etiket zijn dus uitdrukkelijk afhankelijk van de betreffende toepassing. Sommige branches zoals de farmaceutische industrie regelen deze vereisten door concrete wettelijke voorschriften. Medicijnen moeten in overeenstemming met de richtlijn vervalsingen voor geneesmiddelen wereldwijd in veel landen geserialiseerde etiketten hebben en hun code moet voldoen aan de strengste kwaliteitsvereisten. Op andere gebieden bepaalt de markt weer de voorwaarden. Als grote detailhandelketens bepaalde markeringen vereisen, moeten fabrikanten hieraan voldoen om überhaupt in een lijst te worden opgenomen.

Een geschikt systeem moet dus een zo groot mogelijke verscheidenheid aan verpakkingsvormen kunnen verwerken.

Vlakke producten etiketteren

Voor de productie van bederfelijke goederen zoals kaasplakken of gesneden vleeswaren is bijzondere zorgvuldigheid nodig. De producten, die veilig in thermoforming-verpakkingen of folie zijn verpakt, moeten niet alleen nauwkeurig worden gewogen en door middel van een metaaldetector worden gecontroleerd op vreemde voorwerpen, ze moeten ook boven en onder worden voorzien van een etiket. Hiervoor is de voorgestelde TQS-eenheid geschikt, waarbij twee etiketteereenheden labels aanbrengen en het resultaat direct controleren, waarbij in dit geval alleen de onderste eenheid vooraf nog dynamisch print.

Onze klanten waarderen de modulariteit van het systeem, waardoor de passende etiketteermachine probleemloos in elke installatie kan worden geïntegreerd. Ook als er andere functies bijkomen, blijven de processen volledig automatisch. Uw processen worden dus niet ingewikkelder naarmate er meer modules worden aangevuld, integendeel: de centrale besturing waarbij alles samenkomt, blijkt een groot voordeel ten opzichte van individuele eenheden voor het printen, etiketteren, controleren, wegen, inspecteren, transporteren en afvoeren.

Voor de controle van de etiketinhoud is inleren niet nodig. Het ontwerp wordt met de initiële instelling van het artikel in het systeem opgeslagen, zodat een productwissel moeiteloos plaatsvindt en de cameramodule automatisch weet hoe de tekst en de code eruit moeten zien. Want deze oplossing is eveneens geschikt voor andere formaten met vlakke oppervlakken, zoals de typische kartonnen verpakkingen.

Overhoekse etikettering

Voor het aanbrengen van een label over randen heen kunnen verschillende redenen zijn, waarbij de afmetingen van het product vaak een essentiële rol spelen:

  • Medewerkers kunnen bij grote verzendverpakkingen opgedrukte informatie aanzienlijk eenvoudiger controleren als deze van twee kanten zichtbaar is, bijv. op een schap of pallet. Hiervoor wordt een groot etiket dubbel bedrukt en overhoeks aangebracht, zodat dan van beide kanten dezelfde informatie leesbaar is.
  • Verpakt u daarentegen geneesmiddelen in kleine vouwdozen, dan bestaan er vaste voorschriften die ter bescherming van de klanten een originaliteitszegel op de verpakking vereisen. Tamper-evident-etiketten zijn daarom standaard in de farmaceutische industrie en ook hoogwaardige cosmetica, gedistilleerde dranken en levensmiddelen worden zo beschermd tegen manipulatie.

Het overhoeks etiketteren lukt met een versie van de TQS-HC-A, waarbij een module voor het aanbrengen van tamper-evident etiketten volledig geïntegreerd is. Een systeem print, weegt, etiketteert en controleert uw producten automatisch.

Tegen vervalsing beveiligd markeren

Rondom etiketteren

Bij het rechtop vervoeren van goederen in flessen of flacons moet het aanbrengen van een label bijzonder nauwkeurig gebeuren, omdat het etiket doorgaans rondom opgeplakt wordt. Onze TQS-oplossingen brengen uw markeringen betrouwbaar zonder verschuiving aan. Afhankelijk van de grootte van de verpakking worden uiteenlopende technologieën gebruikt om een optimale productafhandeling en dus een gelijkmatige goederenstroom te waarborgen.

Naast cilindrische objecten kan ons systeem ook zonder problemen overweg met vierkante flessen of andere hoekige formaten. In de video laten we zien hoe onze ConfigureFast-modus helpt bij een productwissel. De operator kan alle noodzakelijke instellingen eenvoudig via de intuïtieve human-machine interface uitvoeren. Alle informatie van printer, camera, controleweger en etiketteermodule wordt via een centraal display gestuurd en bewaakt.

Ten behoeve van veiligheid controleert het systeem bovendien elke markering op fouten, nog voordat überhaupt een etiket op een houder is geplakt. Het systeem herkent labels die niet voldoen aan de voorgeschreven kwaliteitsstandaard en voert deze af voordat ze op het product terechtkomen. Zo bespaart u tijdrovende nabewerkingen. Toch is dat slechts een fractie van wat de TQS voor uw bedrijf kan betekenen. Onze oplossingen brengen bovendien vele functies samen met minimaal ruimtebeslag, zodat er waardevolle ruimte vrijkomt in de productievestiging.

Kom nu meer te weten over de varianten van de TQS en de modulaire mogelijkheden. Download nu de productbrochure:

Naar de download

De kunst van het markeren

Een product moet een heleboel gegevens ter beschikking stellen: gewicht, ingrediënten, voedingswaarden, houdbaarheidsdatum, barcode en nog veel meer. Bij veel verpakkingsvormen bevat het etiket deze informatie. Sommige zaken kunnen in het ontwerp worden voorgedrukt, maar charge- en productspecifeke gegevens kunnen pas in de lijn worden gemarkeerd. 2D-codes nemen spoedig een groot deel van deze taken over, zodat zowel de klant als ook de kassa eenvoudig de code op het label kunnen scannen om alle inhoud te kunnen zien. Hiervoor zijn echter onberispelijk bedrukte en aangebrachte etiketten noodzakelijk.

Meer informatie

Voorgedrukte etiketten

TQS is net zo soeverein bij het aanbrengen van zegels als bij design-labels. Daarnaast controleert het systeem de aanwezigheid, positie en uitlijning ervan op het product, of het etiket beschadigd is of vouwen vertoont, en zelfs de inhoud! Met name bij grote opschriften op bijvoorbeeld in folie verpakte levensmiddelen kan deze controle alleen nog maar geautomatiseerd worden uitgevoerd.

Ook de verzegeling van farmaceutische producten met tamper-evident etiketten wordt zo geverifieerd. De volledige inspectie is volledig in het systeem geïntegreerd, en daarom centraal bestuurbaar en traceerbaar. Het systeemkarakter van TQS blijkt hier opnieuw een essentieel voordeel.

Labels in-line printen

Onderdeel van dit modulaire systeem zijn twee etiketteereenheden: Terwijl de bovenste module voorgeproduceerde labels aanbrengt, print het systeem van de onderste eenheid aanvullende markeringen op de etiketten en brengt deze op de onderkant aan. Hierin zijn dan productspecifieke gegevens als tekst of bijvoorbeeld ook chargecoderingen te vinden. Natuurlijk biedt de modulaire opbouw van het systeem ook de mogelijkheid om deze functies naar believen te gebruiken.

Alles wat als tekst kan worden gedrukt, kan ook uiterst ruimtebesparend in een code worden verpakt, die alle contactpunten in de supply chain voorziet van de juiste informatie. Uw productie wordt daardoor transparanter en de identificatie van uw producten aanzienlijk vereenvoudigd. Innovatieve 2D-codes met variabele gegevens staan al in de startblokken en worden langzaam maar zeker in de detailhandel ingevoerd.

In de productie controleren ten slotte cameramodules de etiketten op de boven- en onderkant van het product. Daarbij wordt niet alleen geverifieerd dat de inhoud klopt en de kwaliteit voldoet aan de eisen, zodat de code dus later zonder problemen bij de kassa of met een mobiel apparaat kan worden gescand. Het systeem controleert ook op aanwezigheid van het label en of dit binnen de aangegeven toleranties correct is aangebracht. Een dergelijke uitvoerige controle is alleen dankzij de centrale besturing van TQS zodanig gebruikersvriendelijk dat deze in de dagelijkse productie uitvoerbaar blijft.

De uitdaging 2D aangaan

Leer nu meer over het potentieel van tweedimensionele coderingen op uw producten. In het expertgesprek stellen we u op de hoogte van de ervaringen in de gezondheidszorg en hoe deze kennis in andere branches kan worden toegepast.

Meer informatie

Veiligheid door geserialiseerde etiketten

In de farmaceutische industrie regelen een hele reeks mondiale voorschriften de omvang en het verloop van de serialisatie in detail. Ook fabrikanten van cosmetica-artikelen en levensmiddelen interesseren zich steeds meer voor het individueel markeren van hun producten. Omdat er in deze branches echter nog geen wettelijke regels bestaan, geldt hier een andere motivatie: de bescherming van de consument en het eigen merk tegen vervalsingen en de traceerbaarheid van de goederen door de gehele supply chain.

Met name babyvoeding, waarbij de in vergelijking dure ingrediënten in combinatie met een constant hoge vraag deze producten tot een populair doelwit voor vervalsing maken, profiteert enorm van een volledige serialisatie. In onze expert-webcast wordt aandacht besteed aan de precieze toepassing in de praktijk en worden verschillende oplossingen besproken.

U wilt geneesmiddelen, levensmiddelen of andere consumptiegoederen in flessen, potjes, trays, zakken, kartonnen verpakkingen of flacons etiketteren? We leggen uit wat daarbij belangrijk is en welke sleutelrol de modulariteit daarbij speelt.

De gebruikersvriendelijke etikettering

Productzoeker
In 3 stappen naar uw oplossing
LinkedinYoutube
Newsletter
Blijf op de hoogte!