Traceerbaarheid en productinspectie van babyvoeding voor meer veiligheid, kwaliteit en transparantie

De wereldwijde stedelijke groei en het toenemende aantal werkende vrouwen zijn bevorderend voor een comfortabele levensstijl, waardoor ouders meer geld uitgeven aan babymelkpoeder en babyvoeding. Deze ontwikkeling is een van de beslissende factoren voor de aanhoudende groei van de internationale markt voor babyvoeding 1 :

 • Voor het marktsegment babyvoeding wordt een jaarlijkse groei van 5,61 % voorspeld (CAGR 2021-2025).
 • In 2021 bedraagt de omzet 223.032 miljoen Amerikaanse dollar en
 • ligt het wereldwijd gemiddelde verbruik per persoon op 3,9 kg.

Hoewel de vraag naar babyvoeding blijft stijgen, spelen kwaliteit en integriteit van levensmiddelen een doorslaggevende rol in de productkeuze van jonge ouders. Om deze reden doen producenten van babyvoeding hun best om te voldoen aan de verwachtingen van de consument en willen zij de klantenbinding verbeteren. Hiervoor optimaliseren ze de kwaliteitscontrole van babyvoeding en implementeren ze traceerbaarheidssystemen om de supply chain veilig te stellen en om de risico's van manipulaties te verkleinen. 

www.statista.com/outlook/40120000/100/baby-food/worldwide

Webcast: How to ensure the quality and safety of baby food

Baby food integrity – transparency, safety and quality assurance

This webcast presents a variety of our solutions that, when combined together, provide an unbeatable system to the problem of baby food safety. As a manufacturer, your brand is defined by the quality of your products and there is no margin for error.

The benefits of watching our webcast recording:

 • The precise amount of food in the container (no over- or underfilling)
 • Handling compliance issues
 • Increasing buyer confidence in the product
 • Traceable contamination detection for every single package
 • Prevention of food fraud, counterfeiting or the mislabeling of baby food containers.

Watch now our webcast recording

 

E-paper: Maximale veiligheid bij de productie van babyvoeding

Betrouwbare inspectie van alle verpakkingstypen

De kwaliteit van levensmiddelen, vooral van babyvoeding, wordt steeds belangrijker. In deze e-paper komt u te weten hoe inspectieoplossingen zowel de veiligheid als de efficiëntie van uw productie verhogen. Controlewegers, röntgenscanners en track-and-trace-installaties spelen daarbij een belangrijke rol. De vormen van de producten en verpakkingen zijn doorslaggevend,
daarom richten we ons op de populairste: blikken, potten, bekers en flowpacks in dozen. Afhankelijk van het type zijn er specifieke toepassingen, zoals detectie van vreemde voorwerpen, serialisatie of gewichtscontrole voor de kwaliteitsborging van uw producten.
 

E-Paper Download
Engelse versie  

Serialisatie van babyvoeding versterkt het vertrouwen van de consument

Risico's op het gebied van levensmiddelenveiligheid behoren tot de belangrijkste redenen om traceerbaarheidssystemen in de babyvoedingsindustrie te ontwikkelen en toe te passen. Het Chinese melkpoederschandaal dat in 2008 aan het licht kwam en dat tot talloze gevallen van ondervoeding en zelfs tot de dood van meerdere baby's leidde, heeft het vertrouwen van jonge ouders in levensmiddelenmerken wereldwijd ernstig beschadigd. Bovendien heeft de recente terugroepactie van mogelijk gemanipuleerde babypotjesin Groot-Brittannië de consument nog bewuster gemaakt van levensmiddelenveiligheid en tekortkomingen in de supply chain2.


Drijvende factoren achter de serialisatie van babyvoeding:

 • Efficiënter en sneller terugroepmanagement
 • Naleving van de voorschriften inzake traceerbaarheid van zuigelingenvoeding in China en Rusland 
 • Verbeterd management en analyse van productie- en verkoopgegevens
 • Optimalisering van de supply chain
 • Manipulatiebeveiliging van babyvoeding
 • Versterking van het consumentenvertrouwen en verbetering van de klantenbinding

www.foodsafetynews.com/2020/01/baby-food-recalled-in-uk-due-to-tampering-fears/

Serialisatie van zuigelingenvoeding voor export die voldoet aan de regelgeving

Levensmiddelenproducenten die hun producten exporteren, moeten de landspecifieke voorschriften inzake levensmiddelenveiligheid naleven. Internationaal gezien heeft de serialisatie van babyvoeding in landen als China en Rusland een hoge prioriteit. Deze twee landen ontwikkelen overeenkomstige nationale track-and-trace-systemen die het mogelijk maken om verschillende productgroepen, waaronder babyvoeding, te traceren. Voorschriften inzake traceerbaarheid van babyvoeding in beide landen zullen naar alle waarschijnlijkheid de serialisatie van elk product vereisen.

Rusland heeft de traceerbaarheid van producten al voor een groot aantal consumptiegoederen ingevoerd. De serialisatie en aggregatie van melkproducten zijn daar sinds 1 juni 2020 verplicht. Aangezien veel babyvoedingsproducten sporen van melk bevatten, ligt het voor de hand dat ook deze producten onder de traceerbaarheidsbepalingen zullen vallen.

Wilt u meer informatie over de traceerbaarheid van babyvoeding voor exportproducten?

Gratis advies aanvragen

Serialisatie van babyvoeding met TQS-oplossingen

Een betrouwbaar systeem voor de traceerbaarheid van babyvoeding bestaat uit efficiënte machineoplossingen die naadloos samenwerken met een IT-systeem. Wipotec ondersteunt producenten met krachtige serialisatie- en aggregatiesystemen die over een reeks uitstekende functies beschikken.

 • Serialisatie en aggregatie bij hoge productiesnelheden. 
  Voor het produceren van babyvoeding bij hoge doorvoersnelheden zijn serialisatie- en aggregatieoplossingen nodig die een hoog productietempo kunnen bijhouden. TQS-oplossingen zijn speciaal ontworpen voor high-performance verpakkingslijnen, zodat u niet hoeft te kiezen tussen traceerbaarheid en uw productie-efficiëntie.
 • Ruime ervaring met het implementeren van track-and-trace-projecten. Onze gedegen expertise dankzij de succesvolle implementatie van meer dan 3000 Track and Trace-projecten wereldwijd maakt ons tot een betrouwbare oplossingsaanbieder voor bedrijven in de babyvoedingsindustrie.
 • Internationale knowhow en een sterke aanwezigheid in China en Rusland. 
  Onze oplossingen worden op de Chinese en Russische markt op grote schaal ingezet om verschillende productgroepen volledig conform de landspecifieke voorschriften te serialiseren.
 • Compatibiliteit met meer dan 80 IT-systemen op locatieniveau. 
  De open communicatie-interfaces van de TQS-oplossingen maken het mogelijk om op locatieniveau elk IT-systeem te kiezen dat optimaal voldoet aan uw eisen met betrekking tot gegevensbeheer. 
 • Modulair ontwerp voor meer flexibiliteit en aanpassingsmogelijkheden. 
  Het schaalbare machineontwerp ondersteunt de gebruikersgerichte integratie van verschillende modules, zoals een controleweger voor inline-gewichtscontrole of een etiketteermachine als beveiliging tegen manipulatie. 

 • Ruimtebesparende integratie van OEM-componenten. 
  TQS-OEM-oplossingen kunnen in systemen van derde aanbieders worden geïntegreerd om het serialisatie- en aggregatieproces volledig te automatiseren en om ruimte te besparen in de productiehal.   

 • Unieke functies maken een snel en effectief gebruik mogelijk. 
  De serialisatie- en aggregatieoplossingen van TQS bieden innovatieve functies die een effectieve en snelle serialisatie van babyvoeding mogelijk maken.
   

Alle track-and-trace-oplossingen weergeven

White paper: Hoe serialisatie de babyvoedingsindustrie vooruithelpt

Door de grote vraag naar en de relatief hoge waarde van babyvoedingsmiddelen bestaat er een zeer groot risico dat hiermee gefraudeerd wordt. Kom meer te weten over hoe u uw producten optimaal kunt beschermen door het invoeren van de track-and-trace-technologie. Download de white paper en informeer uzelf over welke voordelen de traceerbaarheid van babyvoeding naast het optimaliseren van de supply chain nog meer biedt.

White paper downloaden

Productinspectie van babyvoeding voor optimale kwaliteitsborging

Het produceren van een veilig en kwalitatief hoogwaardig product heeft voor bedrijven in de babyvoedingsindustrie de hoogste prioriteit. Zakjes, pakjes, potjes, flesjes – de diversiteit aan verpakkingen voor babyvoeding is groot. Maar er is één ding dat al deze verschillende soorten verpakkingen gemeen hebben: ze mogen in geen geval iets anders dan het hoogkwalitatieve levensmiddelenproduct bevatten. Toch doen zich steeds weer incidenten en productterugroepingen voor, ondanks het feit dat de productie van zuigelingen- en babyvoeding een zeer veeleisend en gereguleerd proces is. 

Tot de meest voorkomende redenen voor terugroepacties van levensmiddelen behoren:

 

 

Productverontreiniging door vreemde voorwerpen. 

Vreemde voorwerpen zoals glas- en metaalsplinters, steentjes, stukjes bot en plastic kunnen tijdens de productie tot verontreiniging van babyvoeding leiden. De verontreinigingsbronnen zijn zeer divers en hangen vaak samen met het proces. Glassplinters zijn bijvoorbeeld eerder te vinden in producten die in glazen potjes of flesjes zitten, steentjes kunnen in de pap voorkomen en botsplinters vooral in producten die vlees bevatten.
 

Productondervulling. 

Tijdens het productieproces kan er veel gebeuren: een productdispenser kan bijvoorbeeld verstopt raken, waardoor het pakje sap niet volledig wordt gevuld. Terwijl een overvulling economisch gezien nadelig is voor de producent, kan een productondervulling tot boetes, klachten en verlies van het klantvertrouwen leiden, want zowel de consument als de wetgever verwacht dat volume en productgewicht overeenkomen met de informatie op het etiket.

 

 • Ontbrekende inhoud. 
  Als een product of een onderdeel daarvan ontbreekt in een verpakking, is de consument niet blij. Typische voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld een maatschepje in de melkpoederverpakking, een dop op een pakje sap of een deksel op een potje babyvoeding. 
   
 • Vermoeden van productmanipulatie of -vervalsing. 
  Tekortkomingen in de supply chain geven vervalsers van levensmiddelen de kans om fraude te plegen. Deze fraude kan veel verschillende vormen aannemen. Zodra echter een vermoeden bestaat, moeten de producenten hun producten terugroepen, zoals begin 2020 in Groot-Brittannië gebeurde in het eerder genoemde geval 3.

3 www.foodsafetynews.com/2020/01/baby-food-recalled-in-uk-due-to-tampering-fears/

Terugroepacties voorkomen door middel van röntgeninspectie van babyvoeding

Productterugroepingen zijn schadelijk voor iedere organisatie, omdat ze financiële verliezen met zich meebrengen, extra hulpbronnen verbruiken en voor negatieve krantenkoppen zorgen. Een terugroepactie heeft daarom enorme economische gevolgen voor een bedrijf. Terugroepingen veroorzaken niet alleen directe kosten door terugbetaling, retourlogistiek, productvernietiging en extra werk, maar ook indirecte kosten die samenhangen met de aantasting van het merkimago en het verlies van het consumentenvertrouwen.

Het is echter mogelijk om dure productterugroepingen te voorkomen als de kwaliteitscontrole wordt verbeterd door middel van de inspectie van babyvoeding en als verontreinigingen op tijd worden herkend. 

Inspectie van babyvoeding om de productveiligheid te verhogen

De systemen voor röntgeninspectie van Wipotec kunnen veel risico's voor de levensmiddelenveiligheid en productkwaliteit tegengaan dankzij een reeks innovatieve functies, zoals:

 • Detectie van vreemde voorwerpen in levensmiddelen
 • Vulpeilcontrole 
 • Identificatie van ontbrekende of beschadigde producten of onderdelen 
 • Waarborging van de onberispelijke verzegeling van levensmiddelenconserven 
 • Herkenning van glassplinters in glazen potjes en flesjes
 • Controle van gewicht, massa en volume

Röntgensystemen voor de inspectie van babyvoeding in elke fase van het productieproces

Om optimale resultaten bij de productinspectie te behalen, is het nodig om drie vragen te beantwoorden voordat er wordt gekozen voor een bepaalde oplossing voor de röntgeninspectie van babyvoeding:

 1. Welk soort product moet gecontroleerd worden? 
 2. Welke eisen worden gesteld aan de inspectie van babyvoeding (bijv. metaaldetectie, gewichtscontrole, vreemde voorwerpen, volledigheidscontrole)? 
 3. In welke stap van het productieproces moet het systeem geïntegreerd worden?
   

Bent u op zoek naar een geschikt inspectiesysteem? Raadpleeg dan onze productzoeker of laat u door ons adviseren. u. 

Gratis advies aanvragen

Röntgeninspectie van babyvoedingsingrediënten aan het begin van de productie

Hoe langer het duurt om de verontreiniging van babyvoeding te herkennen en op te lossen, des te hoger zijn de kosten en de risico's om nageschakelde installaties te beschadigen. Daarom worden oplossingen voor röntgeninspectie meestal aan het begin van de productielijn voor stortgoed geïntegreerd. Babyvoedingsingrediënten zoals graan, zetmeel of suiker moeten zo op vreemde voorwerpen zoals steentjes worden onderzocht voordat ze worden verwerkt of met andere ingrediënten worden gemengd.

 

Het toepassen van het SC-B-röntgeninspectiesysteem aan het begin van de productielijn verkleint het risico dat vreemde voorwerpen de productie-installaties beschadigen of in meerdere stukjes worden gesplitst en vervolgens een groot deel van het eindproduct verontreinigen. Het gebruik van een röntgeninspectiesysteem voor stortgoed minimaliseert het aantal door verontreiniging uitgesorteerde eindproducten en draagt bij aan een aanzienlijke optimalisering van de kwaliteitscontrole van zuigelingenvoeding.

Inspectie van gebruiksklare producten aan het eind van de productielijn

Het produceren van veilige babyvoeding en veilig babymelkpoeder is een essentieel doel dat bereikt kan worden door de inspectie van gebruiksklare producten aan het eind van de productielijn. Het SC-E-röntgeninspectiesysteem is speciaal ontwikkeld voor de hoogste eisen aan productinspectie. Naast de betrouwbare end-of-line-detectie van vreemde voorwerpen is de scanner ook geschikt voor het bepalen van de massa en voor het controleren van vulpeil, aantal en volledigheid. Het gebruik van de SC-E in uw productielijn zorgt ervoor dat uw klanten altijd kunnen genieten van een kwalitatief hoogwaardig en veilig product.

Multifunctioneel systeem voor de hoogste eisen aan de kwaliteitscontrole van babyvoeding

De innovatieve 3-in-1-röntgenscanner SC-W-V controleert de leesbaarheid van barcodes en de positionering van etiketten en voldoet aan nog meer inspectie-eisen. De technologie combineert een röntgensysteem, een vision-inspectie en een controleweger voor een optimale kwaliteitsborging van babyvoeding. De SC-W-V vormt zo een multifunctioneel end-of-line-inspectiesysteem dat bovendien ook relevante productgegevens verzamelt die gebruikt kunnen worden voor het analyseren van de productie-efficiëntie van de gehele lijn.  

Modulaire opbouw voor maximale configuratieflexibiliteit

Het schaalbare ontwerp van de röntgeninspectiesystemen uit de SC-serie van Wipotec is een uniek concept dat levensmiddelenproducenten de mogelijkheid biedt om alleen de componenten te installeren die nodig zijn voor hun specifieke eisen aan de productinspectie van babyvoeding. Het modulaire configuratieconcept houdt in dat er een kernmodule wordt geïnstalleerd die kan worden aangevuld met andere componenten. Dankzij het modulaire ontwerp is bovendien een ruimtebesparende integratie in de productielijn mogelijk.

Perfecte oplossing voor strenge hygiëne-eisen met korte reinigingscycli

De röntgeninspectiesystemen uit de productserie SC-WD voldoen aan de hoogste hygiëne-eisen die worden gesteld aan productielijnen voor het verwerken van levensmiddelen. Dankzij de roestvrijstalen behuizing kan het systeem worden gebruikt in productieruimtes met een hoge luchtvochtigheid. De beschermingsklasse IP69K maakt een veelvuldige hogedruk- en hogetemperatuurreiniging mogelijk. Ook kan de reiniging dankzij de unieke C-vormige constructie en de eenvoudige bandloskoppeling snel plaatsvinden, waardoor productieonderbrekingen tot een minimum worden beperkt. 

White paper: Gebruik van röntgeninspectieoplossingen voor de kwaliteitsborging van babyvoeding

Voor het produceren van babyvoeding gelden strenge voorschriften en moeten veel kwaliteitsstandaarden worden nageleefd. Ondanks intensieve inspanningen worden levensmiddelenbedrijven geconfronteerd met talloze uitdagingen als het gaat om de verontreiniging van babyvoeding met verschillende stoffen. Hoe langer het duurt om vreemde voorwerpen in het product te herkennen, des te hoger is het risico grote producthoeveelheden te verontreinigen en de nageschakelde machines te beschadigen.
Als u weet welke inspectieoplossing voor uw productie de juiste is en op welke plek in het proces deze geïntegreerd moet worden, kunt u de kwaliteitsborging van babyvoeding aanzienlijk optimaliseren. In deze white paper komt u te weten hoe röntgeninspectiesystemen voor levensmiddelen werken en hoe u een geschikt systeem uitkiest voor de betrouwbare inspectie van uw producten.  

White paper downloaden

Controlewegen van babyvoeding: Geen grammetje meer, geen grammetje minder

Verkeerde afvulling en gewichtsvariaties succesvol voorkomen

Het aanhouden van het exacte productgewicht is een van de belangrijkste wettelijke eisen aan levensmiddelenproducenten. Het vulvolume of het productgewicht moet overeenkomen met de informatie op het etiket. Terwijl ondervulling van producten tot juridische geschillen en klachten van consumenten leidt, zorgt continue overvulling voor kleinere winstmarges.

Door een controleweger voor babyvoeding in de productielijn te integreren, is het echter mogelijk om schommelingen van de vulling te reduceren en het streefgewicht consequent aan te houden.

Minimalisering van productovervulling: ROI van uw controleweger

Om het risico op ondervulling te voorkomen, nemen sommige producenten een lichte overvulling op de koop toe, hoewel deze tactiek op lange termijn niet rendabel is. Hier een voorbeeldberekening: denk aan een verpakking babymelkpoeder met een nominaal gewicht van 500 gram en een verkoopprijs van € 2,00 per 100 gram. Het product wordt met een productiesnelheid van 50.000 verpakkingen per week, 50 weken per jaar, geproduceerd. De fabriek produceert dus 2.500.000 verpakkingen per jaar. Door een eenvoudige reducering van de strooiing met 1 gram per verpakking kan er jaarlijks 2500 kg product, oftewel € 50.000, worden bespaard. Aangezien het bij babyvoeding om relatief dure producten gaat, zal de investering in een controleweger voor inline-gewichtscontrole zich zeer snel terugbetalen.

Voordelen van controlewegen bij de productie van babyvoeding

Snelheid en nauwkeurigheid zijn twee belangrijke criteria waar rekening mee gehouden moet worden bij het selecteren van geschikte dynamische weegschalen voor het controlewegen van zuigelingenvoeding. 

De controlewegers van Wipotec werken volgens het EMFR-principe en leveren zeer nauwkeurige weegresultaten bij variërende doorvoersnelheden. Ze sorteren producten met een verkeerd gewicht op betrouwbare wijze uit en ze registreren afzonderlijke waarden die gebruikt kunnen worden voor de productiestatistiek. Bovendien kunnen de controlewegers weegresultaten doorgeven aan de voorgeschakelde vulmachines, zodat de vulhoeveelheden aangepast kunnen worden.

Aangezien er doorgaans op meerdere lijnen een doorvoer van verschillende producten met variërende snelheden plaatsvindt, verschillen de eisen aan controlewegers van lijn tot lijn. De volgende voorbeelden geven u een beeld van het grote aantal oplossingsmogelijkheden, gebaseerd op specifieke toepassingstechnische eisen.

 • Nauwkeurig controlewegen bij gematigde productiesnelheden

Bent u op zoek naar zeer nauwkeurige controlewegers voor gebruik bij gematigde productiesnelheden? Dan is de compacte EC-E-controleweger de juiste oplossing voor uw productielijnen. De machine controleert het productgewicht bij een doorvoersnelheid van maximaal 150 stuks per minuut. De uitstekende prijs-kwaliteitverhouding maakt dit model tot een aantrekkelijke keuze met een lage TCO (Total Cost of Ownership).

 • Verfijnde oplossing met veilig producttransportsysteem

Uitgerust met een uniek gepatenteerd transportsysteem waarborgt de controleweger HC-M een verhoogde transportstabiliteit voor een soepele en veilige doorvoer van staande producten. Afhankelijk van de product- en toepassingseisen zijn er verschillende sorteeropties beschikbaar voor een betrouwbare uitsortering van foutieve producten. De controleweger kan het gewicht van maximaal 250 producten per minuut zeer nauwkeurig registreren.  

 • Wash-Down-model voor de hoogste hygiënestandaard

Het controlewegermodel HC-M-WD beschikt over een innovatief, hygiënisch Wash-Down-ontwerp met beschermingsklasse IP69K voor alle componenten. De solide roestvrijstalen constructie zorgt voor extreme robuustheid en resistentie bij de hogedruk- en hogetemperatuurreiniging. De machine is perfect geschikt voor het controlewegen van onverpakte producten en rauwkost.

 • Tempo gevraagd: betrouwbare gewichtscontrole op high-performance lijnen

Als snelheid geboden is, zet het model HC-A een nieuwe maatstaf voor dynamisch wegen doordat er tot wel 600 producten per minuut worden gewogen. Een indrukwekkende reeks hightech-features zoals een onderhoudsvrije servoaandrijving, twee sorteeropties (pusher of blaasmonden), optionele integratie van meerdere sporen, gereedschapsloze verwisseling van transportbanden en riemen evenals talrijke statistische opties voldoen aan de hoogste prestatie-eisen die worden gesteld aan een controleweger voor de productie van babyvoeding.
 

 • Robuuste controlewegers voor gebruik in vochtige ruimtes

Apparaten die worden gebruikt in een productieomgeving met hoge luchtvochtigheid hebben speciale bescherming nodig. De roestvrijstalen controlewegers uit de VA-serie zijn uitgevoerd in beschermingsklasse IP65. Hierdoor zijn veelvuldige reinigingscycli mogelijk en wordt er voldaan aan strenge hygiëne-eisen.
 

 • Controlewegen en metaaldetectie in babyvoeding met een minimaal ruimtebeslag

Ondanks maximale voorzorgsmaatregelen kan productverontreiniging door metaaldeeltjes tijdens de productie niet voor honderd procent worden uitgesloten. Het inspectiesysteem HC-M-MDi vormt een efficiënte combinatie van controleweger en metaaldetector die alleen metaalvrije producten met het juiste gewicht doorlaat. Het sterke magnetische veld van de metaaldetector verwijdert zowel ferrometalen als non-ferrometalen. De integratie van de multifunctionele HC-M-MDi aan het eind van de productielijn zorgt ervoor dat het eindproduct dat bij de consument op tafel belandt geen metaal bevat en het juiste gewicht heeft.

White paper: Berekening van de ROI van uw controleweger voor de productie van babyvoeding

Kom meer te weten over hoe u door het gebruik van een controleweger dure productovervullingen en daaruit voortkomende inkomstenverliezen kunt voorkomen en tegelijkertijd productiegegevens kunt verzamelen voor waardevolle statistieken. Deze white paper helpt u bij het berekenen van de rendabiliteit van uw controleweger en geeft u inzicht in de keuze voor een geschikte controleweger voor de productie van babyvoeding, afhankelijk van uw producteisen en de productieomstandigheden.


White paper downloaden

Productzoeker
In 3 stappen naar uw oplossing
LinkedinYoutube
Newsletter
Blijf op de hoogte!